Gospodarka według Mroza

MArcin Mróz 4Lipiec w polskiej gospodarce nie zaskoczył niczym szczególnym. Można wręcz powiedzieć, że było nudno. Opublikowane w ubiegłym miesiącu dane wskazują bowiem na stabilizację dynamiki naszego krajowego wzrostu gospodarczego około 3,5%, utrzymanie się inflacji poniżej zera przynajmniej do jesieni i stabilizację stóp procentowych banku centralnego bez zmian przynajmniej do połowy przyszłego roku.

Nic więc dziwnego, że – przy tak mało ekscytujących informacjach krajowych – o tym co dzieje się na naszych krajowych rynkach finansowych przesądzają głównie czynniki zewnętrze. A wśród tych czynników ubiegły miesiąc przyniósł istotne przetasowanie. Osiągnięte porozumienie w sprawie greckiego długu spowodowało, że kraj ten zniknął z radarów globalnych inwestorów zaś na jego miejsce pojawiły się nowe czynniki ryzyka. Właściwie stare-nowe czynniki ryzyka bo głównym determinantem tego co dzieje się na globalnych rynkach finansowych ponownie stały się spekulacje odnośnie decyzji Fed. A dokładniej odnośnie tego czy do pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych dojdzie już na wrześniowym spotkaniu amerykańskich władz pieniężnych. Niestety, najnowszy (lipcowy) komunikat Fed nie przyniósł żadnych istotniejszych informacji w tym względzie, co oznacza, że rynki wciąż skazane są na spekulacje i błądzenie w rytm kolejnych danych napływających z USA. Przy takich uwarunkowaniach zewnętrznych raczej mało zachęcająco rysują się krótkookresowe perspektywy naszych krajowych rynków finansowych.

Ze wszystkich krajowych aktywów najbardziej wystawiony na ryzyko około-Fedowego zamieszania jest złoty. Podobnie jak w przypadku poczesnej części walut rynków wschodzących tu reakcja powinna przebiegać według prostej zasady – im lepsze dane ze Stanów tym większe ryzyko wrześniowej podwyżki stóp i tym gorzej dla złotego. A wziąwszy pod uwagę, że gospodarka amerykańska, a szczególnie rynek pracy, jest w całkiem dobrej kondycji to do wrześniowego spotkania Fed powinniśmy zobaczyć trochę mocnych danych z USA. To z kolei w ciągu nadchodzących tygodni zwiększy ryzyko testowania słabszych poziomów polskiej waluty. Na pierwszy rzut oka nieco stabilniej wygląda sytuacja na naszym krajowym rynku długu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy i kwartałów niezależnie od zawirowań zewnętrznych polskie obligacje cieszą się zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. Niemniej jednak zarówno oczekiwanie na Fed jak i zbliżające się nasze krajowe wybory parlamentarne również na tym rynku mocno ograniczają pole do poprawy sentymentu. A im bliżej września tym bardziej będzie rosło ryzyko, że i na polski rynek długu może wdać się (przynajmniej przejściowo) trochę przed-Fedowej nerwowości.

Gospodarka według Mroza_08.15 Czytaj więcej>>

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]