Nie zmieniać! Przycisk przewijania – „Home”

0

mld

aktywów w zarządzaniu
100

+

funduszy inwestycyjnych zamkniętych
0

mln

aktywów w największym funduszu

Nie zmieniać! Kotwica – „aktualnosci”

Nie zmieniać! Kotwica – „o nas”

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ma jasno określoną strategię rozwoju - chce być instytucją finansową pierwszego wyboru dla wszystkich chcących zainwestować posiadane środki.

Towarzystwo specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, strukturami inwestycyjnymi dla podmiotów inwestujących w szczególności na rynkach nieruchomości, wierzytelności korporacyjnych i detalicznych oraz innych aktywów nie będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych. Copernicus Capital TFI  jest ekspertem w inwestowaniu zgromadzonych środków poprzez fundusze inwestycyjne otwarte.

Wyróżniają nas :

  • doświadczenie i zdobyte uprawnienia

  • ogromne zaplecze autorskich rozwiązań

  • przejrzyste zasady współpracy

Dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte

optymalne rozwiązanie dla biznesu

Dowiedz się więcej

Nie zmieniać! Kotwica – „fundusze”

Fundusz Inwestycyjny Otwarty

akcji

Copernicus FIO Subfundusz
Akcji

Dla poszukujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu oraz świadomych podwyższonego ryzyka inwestycyjnego.

Copernicus FIO Subfundusz
Spółek Wzrostowych

Dla oczekujących ponadprzeciętnych stóp zwrotu oraz akceptujących okresowe spadki wartości portfela.

Copernicus FIO Subfundusz
Dłużny Skarbowy Plus

Dla mających umiarkowany apetyt inwestycyjny i ceniących niższe ryzyko inwestycyjne niż w portfelu akcyjnym.