Copernicus FIO Subfundusz Akcji najlepszym funduszem akcyjnym według Forbesa.

Subfundusz Akcji zarządzany przez Jacka Wojtona zajął pierwsze miejsce w grupie funduszy polskich uniwersalnych ex aequo z dwoma innymi funduszami w ratingu funduszy Forbesa. Do grupy porównawczej zostały zakwalifikowane łącznie 53 fundusze.

Rating został przygotowany w nieco odmienny sposób niż typowe zestawienia wynikowe, opierające się o klasyczną metodę porównywania wyników historycznych funduszu. Pod uwagę zostały wzięte stopy zwrotu za okres roku, trzech i pięciu lat, a wszystkie fundusze poddano ocenie ze względu na osiągnięte wyniki. Ranking stworzono w oparciu o średni wynik (kwintyl) danego TFI w poszczególnych kategoriach funduszy.

Copernicus FIO Subfundusz Akcji na przestrzeni ostatnich trzech lat wypracował stopę zwrotu na poziomie 15,54%* przy średniej w grupie na poziomie -2,92%. Natomiast Copernicus FIO Subfunduszu Spółek Wzrostowych uzyskał 27,87%*. W zestawieniu Forbesa plasuje się na dobrej, 14. pozycji.

 

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 22/02/2013 – 24/02/2016; perspektywa 36M

Źródło: Forbes 2016/03 „Kto chce czekać ten traci” 162-164. Opracowanie własne, Analizy Online.

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]