Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus rozwinął skrzydła.

W Ranking Analiz Online plasuje się w czołówce w swojej grupie porównawczej.

W ciągu ostatniego półroczna, Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus poprawił swoją ocenę  w Rankingu Analiz Online za 12 miesięcy z oceny 1a do 4a. Widoczny skok jest skorelowany bezpośrednio z skutecznością zarządzania. Po sześciu odsłonach Rankingu, Subfundusz znalazł się w czołówce grupy funduszy dłużnych papierów uniwersalnych z wynikiem 3,3% za 12 M i 11,6% za 36 M. Subfundusz jest zarządzany przez Jacka Wojtona.

„W ostatnich 12 miesiącach udało się utrzymać wzrostowy trend wartości jednostki naszego funduszu dłużnego. Ostatnim dużym czynnikiem ryzyka dla obligacji było referendum w Wielkiej Brytanii. Jak się okazało, pomimo przegłosowania decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej polskie obligacje z powrotem zaczęły zyskiwać na wartości. Obecne rentowności obligacji 10-letnich są poniżej 3%, podczas gdy przed referendum notowaliśmy poziom 3,30%. Po wakacjach istotnymi wydarzeniami dla rynku długu będą posiedzenia najważniejszych banków centralnych, a także polskie dane o inflacji cen konsumenta, które powinny systematycznie zmierzać w kierunku wartości dodatnich. Naszym bazowym scenariuszem dla stóp procentowych w Polsce na ten rok jest brak jakichkolwiek zmian poziomu stóp.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk Copernicus Capital TFI S.A.

Warto dodać, że Subfundusz Akcji oraz Subfundusz Spółek Wzrostowych plasują się na podium zestawienia w grupie akcji polskich uniwersalnych z najwyższą notą 5A. Subfundusze również zarządzane są przez Jacka Wojtona.

Ranking Analiz Online budowany jest co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ration, który odwzorowuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Najwyższa efektywność zarządzania to 5a lub 4a.

Źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/20559/fundusze%2C-ktore-rozwinely-skrzydla-w-tym-roku.html, dostęp 2016-07-27

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]