Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus rozwinął skrzydła.

W Ranking Analiz Online plasuje się w czołówce w swojej grupie porównawczej.

W ciągu ostatniego półroczna, Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus poprawił swoją ocenę  w Rankingu Analiz Online za 12 miesięcy z oceny 1a do 4a. Widoczny skok jest skorelowany bezpośrednio z skutecznością zarządzania. Po sześciu odsłonach Rankingu, Subfundusz znalazł się w czołówce grupy funduszy dłużnych papierów uniwersalnych z wynikiem 3,3% za 12 M i 11,6% za 36 M. Subfundusz jest zarządzany przez Jacka Wojtona.

„W ostatnich 12 miesiącach udało się utrzymać wzrostowy trend wartości jednostki naszego funduszu dłużnego. Ostatnim dużym czynnikiem ryzyka dla obligacji było referendum w Wielkiej Brytanii. Jak się okazało, pomimo przegłosowania decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej polskie obligacje z powrotem zaczęły zyskiwać na wartości. Obecne rentowności obligacji 10-letnich są poniżej 3%, podczas gdy przed referendum notowaliśmy poziom 3,30%. Po wakacjach istotnymi wydarzeniami dla rynku długu będą posiedzenia najważniejszych banków centralnych, a także polskie dane o inflacji cen konsumenta, które powinny systematycznie zmierzać w kierunku wartości dodatnich. Naszym bazowym scenariuszem dla stóp procentowych w Polsce na ten rok jest brak jakichkolwiek zmian poziomu stóp.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk Copernicus Capital TFI S.A.

Warto dodać, że Subfundusz Akcji oraz Subfundusz Spółek Wzrostowych plasują się na podium zestawienia w grupie akcji polskich uniwersalnych z najwyższą notą 5A. Subfundusze również zarządzane są przez Jacka Wojtona.

Ranking Analiz Online budowany jest co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ration, który odwzorowuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Najwyższa efektywność zarządzania to 5a lub 4a.

Źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/20559/fundusze%2C-ktore-rozwinely-skrzydla-w-tym-roku.html, dostęp 2016-07-27

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]