Dedykowane Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

optymalne rozwiązanie dla biznesu

Nie zmieniać! Przycisk przewijania – „zamkniete”

Dedykowany fundusz inwestycyjny zamknięty to możliwość stworzenia platformy inwestycyjnej, w której będą gromadzone  i zarządzane aktywa. To rozwiązanie pozwala w jednym miejscu bezpiecznie przechowywać i inwestować aktywa. Nie bez znaczenia pozostaje także zwolnienie funduszy z podatku dochodowego. Tego typu struktury często bywają stosowane w planowaniu podatkowym.

Dedykowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych to rozwiązanie, w którym Inwestor zachowując realną kontrolę nad aktywami i polityką inwestycyjną funduszu, otrzymuje korzyści związane z ustawowym zwolnieniem funduszu z podatku dochodowego CIT. Fundusz ma możliwość inwestowania w szerokie spektrum aktywów oraz instrumentów finansowych.

Copernicus Capital TFI S.A. zarządza obecnie ponad 100 dedykowanymi funduszami zamkniętymi, w tym siedmioma funduszami sekurytyzacyjnymi. Pod względem liczby zarządzanych FIZ Copernicus zajmuje pierwsze miejsce na rynku. W 2014 r. Towarzystwo zarejestrowało 19 nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, natomiast w 2015 r. - 29 FIZ, co czyni  z niego lidera rynku w tym zakresie.

 • Możliwość stworzenia

  platformy inwestycyjnej

 • Realna kontrola nad

  aktywami i polityką inwestycyjną

 • Zwolnienie funduszy

  z podatku dochodowego

 • Skierowane także do

  małych i średnich przedsiębiorstw

Nie zmieniać! Kotwica – „korzysci”

Oszczędności

savings

Oszczędności

Polskie fundusze inwestycyjne są zwolnione z podatku dochodowego. Fundusz może być wykorzystany jako platforma do prowadzenia inwestycji i zarządzania majątkiem. 

Elastyczność

Elastyczność

Ze względu na szeroki zakres kategorii lokat, dedykowany fundusz  inwestycyjny zamknięty może inwestować   w akcje   i udziały zarówno spółek publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych oraz w nieruchomości, jak i w inne instrumenty finansowe np. obligacje. Fundusze mogą zaciągać dług oraz udzielać pożyczek.

Kontrola

Kontrola

Inwestor zachowuje wpływ nad aktywami wniesionymi do funduszu. W każdej chwili ma możliwość przeprowadzenia likwidacji funduszu i „wyjęcia” aktywów z funduszu. Inwestor podejmuje kluczowe decyzje dotyczące aktywów funduszu,    w tym dotyczące ich nabycia i zbycia oraz zarządza działalnością operacyjną spółki.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Fundusz jest zarządzany przez wiodące polskie TFI nadzorowane przez KNF. TFI ściśle współpracuje z bankiem depozytariuszem,  który przechowuje aktywa funduszu. Inwestor podejmuje decyzje inwestycyjne funduszu. Zakres kompetencji Inwestora reguluje statut funduszu. Inwestor ma bezpośredni, codzienny  kontakt z pracownikami TFI.

Niskie koszty

Niskie koszty

Dzięki naszej specjalnej ofercie, usługa jest opłacalna już  w sytuacji, w której optymalizujemy dochody na poziomie brutto 2 mln PLN rocznie. Działanie w wyznaczonych ramach pozwala uzyskać niskie koszty funkcjonowania struktury i sprawność działania.

Nie zmianiać! Kotwica – „dedykowany”

Dedykowany FIZ

Skierowany jest przede wszystkim do:

 • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Bezpieczeństwo

  Właścicieli aktywów oraz do przedsiębiorstw

  Dedykowany fundusz może być wykorzystany przez przedsiębiorstwa i właścicieli aktywów. W funduszu można zgromadzić akcje, udziały, nieruchomości czy spółki osobowe zarówno polskie, jak i zagraniczne oraz aktywa publiczne.

 • Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

  Świat finansów

  w zasięgu ręki

 

Copernicus Options Opportunity FIZ

 

Nie zmieniać! Kotwica – „materialy”