Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Fundusze typu absolute return to rozwiązanie, które zyskuje na popularności wśród polskich inwestorów. Obecnie na rynku istnieje ponad sto tego typu rozwiązań.

Struktura funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Dominuje formuła funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), które stanowią ponad 80% wszystkich, oferowanych rozwiązań. Struktura FIZ umożliwia prowadzenie bardziej elastycznej polityki inwestycyjnej, daje dostęp do dość szerokiego zakresu lokat oraz cechuje się mniej restrykcyjnymi limitami inwestycyjnymi, niż to ma miejsce w przypadku funduszy otwartych. Formuła działania jako FIZ stwarza barierę wejścia dla drobnych inwestorów (wpłata min. to równowartość 40 tys. EUR dla osoby fizycznej). Dobrym przykładem na tego typu rozwiązanie jest Copernicus Absolute Return FIZ (dowiedz się więcej).

Zysk w każdych warunkach rynkowych

Cechą szczególną tego typu funduszy jest to, że z założenia powinny one zarabiać w każdych warunkach rynkowych. Inwestor nie musi przewidywać koniunktury na poszczególnych klasach aktywów i dokonywać konwersji pomiędzy różnymi grupami funduszy – to zadanie dla zarządzającego funduszem absolute return.

Aktywa

Ponadto, fundusze globalne absolute return często mają w portfelach wyłącznie płynne aktywa. Nie muszą kupować niepłynnych pojedynczych papierów wartościowych w odróżnieniu od klasycznych funduszy, które z racji restrykcyjnych limitów inwestycyjnych i wymaganej mniejszej koncentracji portfela skazane są niekiedy na inwestowanie w mało płynne obligacje czy akcje. Certyfikaty takiego funduszu warto jest dołączyć do już posiadanego portfela, ponieważ jego stopy zwrotu nie powinny być znacząco skorelowane z klasycznymi grupami aktywów (lepsza dywersyfikacja).

Kiedy warto inwestować?

W fundusz absolute return warto inwestować nawet przy giełdowych szczytach, gdyż może to być okazja do dużych zysków osiągniętych w silnym trendzie spadkowym. Na zainwestowanie w fundusz absolute return każdy moment jest dobry.

Copernicus Absolute Return FIZ

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]