Fundusze akcyjne Copernicus FIO jako nieliczne pokonały WIG.

Nasze produkty znalazły się w gronie nielicznych funduszy, którym udało się pokonać indeks WIG w 2016r.

Copernicus FIO Akcji i Copernicus FIO Spółek Wzrostowych pojawiły się w zestawieniu przygotowanym przez Analizy Online, które uwzględniało detaliczne fundusze otwarte z grupy akcji polskich uniwersalnych, którym udało się pobić WIG w 2016r. Subfundusz Spółek Wzrostowych znalazł się na 4. miejscu z wynikiem 14,9% a Subfundusz Akcji na 6. z rezultatem 13,4%. Sukces wzmacnia fakt, że tylko 9 z blisko 60-ciu produktów w grupie udało się pobić indeks WIG, który zyskał 11.4%. Dodatkowo, obydwa fundusze akcyjne z parasola Copernicus FIO zarządzane są przez tego samego, doświadczonego zarządzającego – Jacka Wojtona.

Kluczem do pokonania WIG-​u  w 2016 było postawienie na małe i średnie spółki oraz inwestycja w duże spółki (WIG20), w okresach mocnych  spadków tego indeksu, co dadatkowo poprawiło stopę zwrotu moich  funduszy. Dobrymi momentami na zwiększenie zangażowania  w WIG20 była globalna wyprzedaż w okresie styczeń-luty 2016 oraz tuż po Brexicie. Hossa na spółkach surowcowych w 2016, po kilku latach spadków cen, dała szanse na poprawę stóp zwrotu funduszy – komentuje Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Źródło: Analizy Online https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/21445/wig-pobili-tylko-nieliczni.html (dostęp 04.01.2017r.)

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]