Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku?

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI nigdy nie stawiał na wartość aktywów, mimo to mamy ich blisko 9 mld zł, a to i tak aktywa, które zachodni zarządzający są w stanie zgromadzić tylko w jednym funduszu. Chociażby z uwagi na to, będę bronił tezy, że rynek funduszy będzie się rozwijał, a TFI będą miały możliwości pokazania swojego ukrytego potencjału.

Jak w takim układzie, Pana zdaniem, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych poradziły sobie  z zamieszaniem dotyczącym opodatkowania funduszy?

– Zauważam duże poruszenie spowodowane wspominanym przez Pana opodatkowaniem funduszy, nawet wśród ludzi z branży, ale nie wiem, czy jest ono do końca uzasadnione. Już przed wspomnianą nowelą CIT widzieliśmy, że rynek funduszy, niezasadnie nazywanych przez wielu optymalizacyjnymi, nie stanowi podstawy naszego biznesu, dlatego nie mógł mieć na niego istotnego wpływu.

Czy zatem, przy tak zmiennym rynku, TFI są przygotowane na nowe wyzwania stawiane przez ustawodawcę?

– Oczywiście nowe wyzwania stoją przed Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. Wydaje się jednak, że zarówno na te pozytywne REIT oraz te mniej pozytywne MIFID II, Copernicus, jak również środowisko TFI jest przygotowane lub podejmuje działania celem przygotowania się do nich. Problemem w zmianach nie jest sam fakt ich następowania, ale sposób wprowadzania oraz ich zakres – niedostosowany do otaczającej nas rzeczywistości.

Zatem jakie fundusze stanowią dzisiaj ważne ogniwo działalności Copernicus Capital TFI?

– Tworzymy coraz więcej funduszy z autorską strategią inwestycyjną, często dedykowanych tylko do friends and family. Obecna sytuacja na rynku pozwala nam trafić do naprawdę świetnych specjalistów i pomóc im rozwinąć skrzydła oraz do zamożnych, pasjonatów i wesprzeć ich inwestycję w nowy biznes. Kolejnym kierunkiem jest powrót do naszej specjalizacji, czyli funduszy sekurytyzacyjnych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala nam stworzyć produkt pod klientów, którzy kiedyś nie myśleli o tym biznesie lub wykorzystać taki fundusz do finansowania działalności podmiotów mających na stanie dużo wierzytelności, które zaburzają płynność.

Jeśli to nie tajemnica, to proszę powiedzieć naszym czytelnikom, jakie firmy bądź branże skorzystały już  z takiej profilowanej oferty?

– Udało się nam przekonać kilka istotnych podmiotów z branży PE oraz VC, oczywiście trochę pomógł nam ustawodawca, wprowadzając ASI. Jednak i bez tego wydaje się, że ubranie inwestycji w strukturę funduszu jest najlepszym rozwiązaniem. Branża VC staje przed kolejną możliwością pozyskania finansowania ze środków publicznych takich jak Polski Fundusz Rozwoju. Analiza warunków otrzymania finansowania również przemawia za strukturą opartą na Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych. Pamiętamy również o pojedynczych zamożnych inwestorach i o trendzie który obserwujemy od dłuższego czasu – chęci kolektywizacji zgromadzonego majątku  z myślą o sukcesji.

A co będzie w niedalekiej przyszłości? Jak Pan postrzega dalszy rozwój funduszy?

– Rynek jest dynamiczny. Wiemy, że aby utrzymać pozycję musimy odpowiadać na jego bieżące zapotrzebowanie i na bieżąco go obserwować. Dziś widzimy, że przyszłość przyniesie kolejne pozytywne informacje   w szczególności w zakresie REIT oraz reformy systemu emerytalnego.

REIT – dlaczego poświęcamy temu dużo uwagi, także zmianom w tym zakresie, skoro mamy fundusze?

– Nie jest do końca zrozumiałe, czemu tak dużo mówimy o nowych pomysłach rządzących na REIT, gdy od lat mamy możliwość budowania takiej struktury w oparciu o fundusze inwestycyjne. Jednak myślę, że i tak będzie to pozytywna zmiana. Przede wszystkim dlatego, że nadal większość społeczeństwa nie wie tak do końca co to jest i jakie wiążą się z tym korzyści. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem REIT wzrośnie świadomość inwestycyjna polskich inwestorów. A musimy tu zaznaczyć i zapamiętać, że z założenia jest to produkt dedykowany do szerokiego grona.

Co może zachęcić Polaków do inwestycji w rozwiązania typu REIT? Jakie przyniesie to efekty?

– Zapewne zapowiadane zachęty podatkowe spowodują, że będzie to produkt bardziej atrakcyjny. To wszystko jest możliwe tylko w przypadku reformy systemu emerytalnego i oddania choćby częściowej władzy nad swoimi oszczędnościami przyszłym emerytom. Efektem powinien być napływ środków do funduszy, a z nich na giełdę i dalej w inwestycje. Wydaje się również, że w ramach bogacenia się społeczeństwa klienci będą wymagali innej, bardziej spersonalizowanej opieki, dlatego moim zdaniem przyszłość powinna pokazać większe zainteresowanie usługami typu asset management oraz wealth management. Ta ostatnia usługa to dzisiaj domena dużych banków. Znowu posłużę się porównaniem do zachodnich rynków – gdzie taka usługa jest na równi świadczona również przez inne podmioty rynku finansowego. Stąd mam nadzieję, że i w Polsce będziemy opierać się na przykładach z Zachodu.

Dziękujemy za rozmowę i będziemy dalej obserwować wspólnie z Państwem zmiany zachodzące na rynku funduszy inwestycyjnych.

– Ja również dziękuję za rozmowę.

Coperniucs Capital TFI, fundusze inwestycyjne

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]