Podsumowanie wyników Copernicus FIO – lipiec

Lipiec przyniósł pozytywne zmiany na rynku akcji oraz papierów dłużnych. Sytuacja na rynkach oraz dobre decyzje inwestycyjne ekspertów Copernicus Capital TFI przełożyły się na pozytywne wyniki subfunduszy. Znalazły się one w czołówce swoich grup porównawczych, zajmując odpowiednio pozycję lidera, wicelidera oraz 3. miejsce. 

Copernicus Płynnościowy Plus wypracował w ujęciu miesiąca stopę zwrotu na poziomie 1,01%*, przy średniej w grupie 0,23%*, co zagwarantowało mu 1. miejsce w zestawieniu. Jest też liderem  w perspektywie 12 miesięcy, z wynikiem 4,50%.

Natomiast Copernicus Spółek Wzrostowych osiągnął w lipcu wynik na poziomie 3,10%*, przy średniej w grupie -0,06%*, dzięki czemu jest wiceliderem zestawienia. W omawianym okresie dobrze sobie radził także Copernicus Akcji, którego wynik 2,13%* dał mu 4. miejsce w grupie.

„Mimo osiągnięcia w drugim tygodniu lipca porozumienia w sprawie przedłużenia pomocy dla zadłużonej greckiej gospodarki, polska giełda pod ciężarem politycznych obietnic (podatek bankowy, pomoc frankowiczom) ugięła się ponownie – zanotowała spadek 1-procentowy (indeks WIG,) po dwóch miesiącach znacznie gorszych notowań (odpowiednio -4% w czerwcu i -3% maju). Średnio fundusze uniwersalne straciły -0,06% w lipcu. Na tym tle wyniki subfunduszy akcyjnych Copernicus Spółek Wzrostowych i Copernicus Akcji są znakomite, zarobiły dla klientów (3,1% i 2,13%). Wynik został osiągnięty dzięki konsekwentnemu przeważeniu portfeli w akcje małych i średnich spółek, pewien udział spółek z WIG20 ograniczył jednak skalę wzrostu. W lipcu nadal słabo zachowywały się notowania banków, indeks WIG Banki spadł -8%, a kurs KGHM zanurkował 11%. Spośród spółek najlepiej radziły sobie między innymi: Mostostal Warszawa(+35%), JW. Construction (+30%), Mabion (29,6%) oraz Rainbow i Vistula (+20%) co pozwoliło naszym subfunduszom zanotować pozytywne stopy zwrotu.” – podsumowuje Jacek Wojton, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

W grupie funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych Copernicus Dłużny Skarbowy Plus zajął w ujęciu miesięcznym bardzo dobre 3. miejsce z wynikiem 1,41%*, przy średniej w grupie na poziomie 1,04%*.

„Lipiec przyniósł zdecydowaną poprawę nastrojów na rynku polskiego długu. W ciągu ostatnich czterech tygodni rentowność polskiej dziesięcioletniej obligacji skarbowej spadła z poziomu 3,288% z pierwszego dnia lipca, do poziomu 2,929% na koniec miesiąca. Na wyraźną poprawę nastrojów wpłynęło na pewno w dużej mierze zawarte porozumienie w sprawie greckiego zadłużenia, a tym samym oddalenie widma ewentualnego wyjścia tego kraju ze strefy euro, czego ostateczne konsekwencje były trudne do przewidzenia. Na korzyść polskiego rynku obligacyjnego z pewnością  przemawiają również wszelakie wskaźniki makroekonomiczne dla naszego kraju, takie jak między innymi PKB, stopa bezrobocia, czy indeks PMI dla przemysłu, publikowane przez uznane, międzynarodowe instytucje finansowe.” – komentuje Tomasz Glinicki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

„Patrzymy z optymizmem na drugą połowę bieżącego roku, która rozpoczęła się bardzo pozytywnym miesiącem lipcem i  dynamicznym ożywieniem zarówno dla samych wycen polskich obligacji skarbowy, jak również obrotów w handlu nimi.” – dodaje Tomasz Glinicki.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 30/06/2015 – 31/07/2015; 31/07/2014 – 31/07/2015.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]