Gospodarka według Mroza

MArcin Mróz 4Jeśli spojrzymy w tym momencie na gospodarkę globalną i polską to elementem najbardziej rzucającym się w oczy jest pogłębiająca się presja na spadek cen. Główne wskaźniki inflacji zarówno dla USA jak i strefy euro plasują się obecnie poniżej zera. A u nas w Polsce inflacja spadła w styczniu do -1,3% rdr, osiągając tym samym kolejny rekordowo niski poziom. Wszystko z tego samego powodu. Taniejąca ropa. Spadek cen tego surowca zanotowany w drugiej połowie ubiegłego roku był mocnym dopalaczem zwiększającym presję na spadek cen pod koniec ubiegłego i na początku tego roku. Efekt ten jednak ma charakter wygasający, co wynika z zatrzymania (a w przypadku ropy Brent odwrócenia) tendencji spadkowej na rynku ropy. Czego w związku z tym można oczekiwać od światowej i naszej krajowej inflacji? Naszym zdaniem okres bardzo spektakularnych, napędzanych tanią ropą, spadków inflacji jest już za nami. Jednak, przy niskich (światowych) cenach żywności oraz niewielkiej (praktycznie nie istniejącej) cenowej presji ze strony popytowej w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej czeka nas stabilizacja inflacji w pobliżu niskich, styczniowych poziomów. Zarówno w Polsce jak i na rynkach bazowych.

Jednocześnie, jeśli chodzi o sferę realną, polska gospodarka ma się całkiem dobrze. Spowolnienie, które obecnie ma miejsce jest płytkie, wręcz symboliczne. Zgodnie z najnowszym odczytem GUS w czwartym kwartale ubiegłego roku polski PKB spowolnił jedynie do 3,1% rdr z 3,3% kwartał wcześniej. Pod koniec ubiegłego roku słabsze wyniki pokazał popyt krajowy – w ramach tego agregatu nieco niższą dynamikę wzrostu zanotowano głównie w przypadku inwestycji. Zgodnie z naszymi szacunkami dno bieżącego mini-spowolnienia przypadnie na pierwszy kwartał tego roku, kiedy dynamika PKB może spowolnić nieco poniżej 3%. Kolejne kwartały tego roku powinny jednak przynieść stopniowe ożywienie, na co wskazują wszystkie główne wskaźniki wyprzedzające dla polskiej gospodarki. Głównym motorem wzrostu gospodarczego w tym roku powinna pozostać konsumpcja, napędzana przede wszystkim całkiem mocnym realnym wzrostem dochodów z wynagrodzeń sektora gospodarstw domowych. W efekcie, niezmiennie szacujemy tegoroczną dynamikę PKB na poziomie 3,3% (czyli podobnie jak najnowszy konsensus prognoz rynkowych).

Rada Polityki Pieniężnej w lutym zasygnalizowała, że najprawdopodobniej już na najbliższym, marcowym spotkaniu RPP powinniśmy zobaczyć obniżkę stóp procentowych. Pozostaje jedynie otwarte pytanie o skalę takiej decyzji. Obecna Rada zwykle dość zachowawczo prowadziła politykę pieniężną, co zwiększa prawdopodobieństwo scenariusza w którym w marcu zobaczymy obniżkę stóp procentowych jedynie o 25 punktów bazowych. W takim scenariuszu spodziewamy się jednak kolejnej (również 25-punktowej) obniżki już na kolejnym, kwietniowym spotkaniu Rady. Podtrzymujemy również opinię, ze całkowita skala tegorocznego poluzowania polityki pieniężnej wyniesie 50 punktów bazowych.

Gospodarka według Mroza_02.15 Czytaj więcej >>

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]