Gospodarka według Mroza

MArcin Mróz 4Za nami mocno burzliwy początek roku w gospodarce i na rynkach finansowych. Najpierw zobaczyliśmy decyzję szwajcarskiego banku centralnego, który uwolnił kurs franka a później decyzję Europejskiego Banku Centralnego, który zwiększył comiesięczny dodruk pieniądza do niebagatelnej kwoty 60 miliardów euro, rozszerzając jednocześnie program skupu aktywów o obligacje rządowe państw strefy euro. W efekcie zobaczyliśmy osłabienie złotego w relacji do franka i dolara przy dość niewielkiej poprawie kursu w relacji do euro. A jednocześnie (w następstwie decyzji EBC) rentowności i niemieckich i polskich obligacji zaczęły testować kolejne minima.

Pomimo bardzo rozchwianej grudniowo-styczniowej sytuacji rynkowej polska gospodarka radziła sobie całkiem nieźle. W grudniu produkcja przemysłowa wzrosła o 8,4% rdr (co oznaczało dużą poprawę w porównaniu do 0,3% miesiąc wcześniej) a produkcja budowlano-montażowa wzrosła do 5,0% rdr. W sumie więc okazuje się powoli, że w czwartym kwartale 2014 roku zobaczymy najwyżej umiarkowane spowolnienie PKB, jeśli w ogóle będzie mieć miejsce jakiekolwiek spowolnienie. Tym samym obawy nasze i rynkowe przed krótkim ale zdecydowanym pogorszeniem koniunktury w polskiej gospodarce powoli okazują się płonne. Na razie podtrzymujemy nasze oczekiwania na 3,3-procentowy wzrost polskiej gospodarki w 2015 roku.

Ciekawie dzieje się również na froncie inflacji. Tu karty rozdaje taniejąca ropa. W grudniu przecena cen paliw o prawie 5% przy braku presji inflacyjnej ze strony pozostałych komponentów koszyka inflacyjnego sprawiła, że deflacja w polskiej gospodarce pogłębiła się do -1% rdr z -0.6% rdr miesiąc wcześniej. Sądząc po cenach paliw na stacjach benzynowych proces spadków jeszcze się nie zakończył i w styczniu najprawdopodobniej zobaczymy kolejny ok. 5-procentowy spadek cen paliw. Tym samym, naszym zdaniem proces pogłębiania się naszej krajowej deflacji jeszcze się nie zakończył i w 1 kwartale bieżącego roku możemy zobaczyć CPI w przedziale pomiędzy -1,0% rdr a -1,5% rdr.

Powyższe tendencje sprawiają, ze w ciekawej sytuacji znalazła się Rada Polityki Pieniężnej. Z jednej strony mamy bowiem przesłanki do zwiększonej ostrożności w polityce pieniężnej (czyli całkiem mocną gospodarkę i zawirowania rynkowe potencjalnie niosące za sobą istotne implikacje dla systemu finansowego) a z drugiej strony wygląda na to, że deflacja zadomowiła się w polskiej gospodarce przynajmniej do jesieni a przy bieżących poziomach stopy procentowej inflacja będzie jeszcze bardzo długo powracać do celu inflacyjnego NBP (2,5%). Dlatego też wciąż aktualne pozostaje ryzyko dalszego poluzowania polityki pieniężnej, choć z decyzją o obniżkach RPP najprawdopodobniej poczeka przynajmniej do marca. Uważamy jednak, że nawet w zachowawczym scenariuszu w tym roku powinniśmy zobaczyć spadek stóp NBP o 50 punktów bazowych.

Gospodarka według Mroza_01.15 Czytaj więcej >>

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]