Gospodarka według Mroza

Tym razem miesięczne podsumowanie sytuacji polskiej gospodarki poświęcamy krótkiemu wprowadzeniu w to co nas może czekać w całym 2016 roku. Podsumowanie to jest o tyle ciekawsze, że kolejny rok na rynkach finansowych zaczyna się w iście hitchcockowym stylu – od trzęsienia ziemi. Rok temu mieliśmy uwolnienie kursu franka i mocne przeszacowanie oczekiwań rynkowych na podwyżki stóp Fed. W tym roku mamy globalną wyprzedaż na światowych rynkach finansowych i obniżkę polskiego ratingu. Czyli ponownie zaczęliśmy z mocnym przytupem. Tym ciekawsze jest pytanie – co dalej? Naszym zdaniem przed nami kolejny ciekawy rok w którym czeka nas kilka interesujących tendencji. Spójrzmy na najważniejsze z nich:

  1. W gospodarce światowej do tej pory wszyscy na ten rok oczekiwali stabilizacji – przede wszystkim stabilnej dynamiki globalnego PKB oraz stabilnych cen ropy, które (poprzez efekt bazy) będą stopniowo wypychać inflację na wyższe poziomy. Tymczasem już początek tego roku przynosi dane sugerujące ryzyka dla globalnego wzrostu oraz wyraźnie spadki cen paliw. Czyżby – wbrew powszechnym oczekiwaniom –w gospodarce światowej czekał nas kolejny rok najwyżej przeciętnego wzrostu gospodarczego i niezmiennie niskiej inflacji? Naszym zdaniem ryzyko wystąpienia obydwu w/w ryzyk jest całkiem spore.
  2. Na globalnych rynkach finansowych wygląda na to, że może nas czekać ciężki powrót do normalności. Rynki finansowe przyzwyczaiły się przez lata rosnąć na kroplówce monetarnej. Teraz gdy kroplówka ta stopniowo wysycha muszą z powrotem powrócić do korzeni czyli do fundamentów. A fundamenty nie rozpieszczają (patrz wyżej) i raczej nie stanowią solidnej podstawy do optymizmu. Czyli może okazać się , że powrót do fundamentów będzie dla globalnych rynków dość trudnym procesem.
  3. A u nas w kraju fundamenty wyglądają bardzo stabilnie. Zarówno popyt konsumpcyjny jak i inwestycyjny pokazują oznaki kontynuacji wzrostu a słaby złoty zapowiada solidną, pozytywną kontrybucję eksportu netto do PKB. W efekcie w tym roku dynamika naszego krajowego PKB rzędu 3,8% spokojnie znajduje się w naszym zasięgu. Jednocześnie, co istotne, utrzymuje się deflacyjny wpływ taniejących surowców energetycznych. To z kolei, przy słabej presji popytowej może oznaczać, że – pomimo solidnej dynamiki PKB – w nadchodzących kwartałach zobaczymy utrzymujące się niskie/bardzo niskie wyniki naszej krajowej inflacji. Oczekujemy średniorocznej inflacji na poziomie 0,2% rdr.
  4. W obliczu ambitnych planów wydatkowych rządu krajowym czynnikiem ryzyka pozostaje polityka fiskalna. Tu na razie jednak nie widać rewolucji – deficyt tegoroczny powinien pozostać w ryzach. Pojawiają się za to dwa inne czynniki ryzyka. Po pierwsze, polityka pieniężna – naszym zdaniem w obliczu niskiej inflacji możemy w tym roku zobaczyć większą skalę poluzowania polityki pieniężnej niż skromne 25 pb szacowane przez rynki. Po drugie, system bankowy. Atakowany jednocześnie z wielu stron (podatek bankowy, koszty upadających instytucji finansowych, koszty kredytów w CHF) może nie wytrzymać presji kosztowej i dużo bardziej konserwatywnie kształtować politykę kredytową. A to może oznaczać, że pomimo cięć RPP pieniądz w gospodarce realnej stanie się droższy i trudniej dostępny. Choć to już problem dla prognoz na 2017 rok.

Gospodarka według Mroza_02.16

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]