Zmiany w Zarządzie Copernicus Capital TFI S.A.

W dniu 4 sierpnia 2015 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. podjęła decyzję o powołaniu nowego Członka Zarządu. To stanowisko objął Tomasz Bedla, dotychczasowy Prokurent spółki.

Tomasz Bedla będzie odpowiedzialny za rozwój, koordynację prac i wdrażanie nowych rozwiązań w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych („FIZ”), w skład którego wchodzi kilkanaście osób odpowiedzialnych za obsługę blisko 70 FIZ-ów.

„Prezes Zarządu w porozumieniu z Radą Nadzorczą konsekwentnie dążą do stworzenia optymalnego składu Zarządu, który gotowy jest realizować strategiczne plany budowania przez spółkę wartości dla Grupy Copernicus i umocnienia jej wiodącej pozycji w czołówce TFI w Polsce. Dlatego też powołanie mnie w skład Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. jest bardzo wyraźnym sygnałem dla mnie osobiście i dla całego zespołu FIZ, że możemy jeszcze bardzo wiele wnieść do spółki oraz efektywnie reagować na potrzeby obecnych i potencjalnych Klientów. Jestem pewien, że sprostamy stojącym przed nami wyzwaniom i konsekwentnie będziemy rozwijać jeden z najlepszych zespołów eksperckich obsługujących FIZ-y na rynku.” – komentuje Tomasz Bedla, Członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A., Dyrektor Departamentu FIZ.

„Jestem przekonany, że dzięki wsparciu Tomasza Bedli nie tylko będziemy kontynuować obsługę inwestorów w sferze struktur FIZ na najwyższym poziomie, ale również zmiana ta przyczyni się do kolejnych sukcesów związanych z liczbą nowopowstałych funduszy oraz z dalszym wzrostem wysokości aktywów. W 2014 r. zarejestrowaliśmy aż 19 nowych FIZ-ów, co czyni z nas lidera w tym zakresie.” – komentuje Marcin Billewicz, Prezes Copernicus Capital TFI S.A.

Tomasz Bedla jest prawnikiem z bogatym doświadczeniem, które od początku zdobywał na rynku finansowym. Z Grupą Copernicus związany jest od 2014 r. Był w niej odpowiedzialny za obsługę prawną istotnych procesów zachodzących w TFI, Copernicus Funduszu Inwestycyjnym Otwartym oraz funduszach zamkniętych.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]