Jacek Wojton Zarządzający Funduszami

Komentarz rynek długu

Grudzień dla obligacji skarbowych miał dwa oblicza, przez trzy tygodnie na rynku długu panowała korekta notowań. Rentowność obligacji 10 –letnich spadło w okolice 3,35 proc. przy małych obrotach, ostatni tydzień to jednak odwrócenie sytuacji i powrót spadków. Zmianie nastrojów towarzyszyło podanie przez GUS danych o inflacji . Wskaźnik CPI znacząco przewyższył oczekiwania  i osiągnął 0,8 proc w skali roku. Równocześnie podane w innych krajach wskaźniki inflacji zaskoczyły również (Niemcy, Hiszpania, Turcja). Powrót inflacji jest jednomyślnie oczekiwany przez analityków(ceny surowców, kurs walutowy ), zaskakuje jego szybkość. Oczekujemy dalszego wzrostu inflacji do poziomu 2%w skali roku.

Po stronie budżetu polskiego państwa mamy bardzo dobre informacje, odnośnie wykonania deficytu, co powinno osłabiać obawy o przyszłe problemy z pozyskiwaniem finansowania i poziomem marży dla inwestorów. Rok 2017 zapowiada się jako kolejny okres zwiększania wpływów budżetowych dzięki zmianom prawnym.

Niewiadomą jest poziom globalnego wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach i jego wpływ na ceny surowców. Odbicie PKB spodziewane w 2017 w Polsce do poziomu 3,6% nie implikuje znaczącej presji inflacyjnej a impuls związany z cenami surowców i kursu walutowego powinien wygasnąć w 2 połowie 2017 przy scenariuszu umiarkowanego wzrostu gospodarczego na świecie. Poziom stóp procentowych NBP w takich warunkach powinien pozostać na niezmienionym poziomie w 2017 roku.  W takiej sytuacji dla długu skarbowego 10 – letniego rentowność nie powinna przekroczyć 4 proc.

Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami