Jacek Wojton Zarządzający Funduszami

Komentarz rynek długu

Grudzień dla obligacji skarbowych miał dwa oblicza, przez trzy tygodnie na rynku długu panowała korekta notowań. Rentowność obligacji 10 –letnich spadło w okolice 3,35 proc. przy małych obrotach, ostatni tydzień to jednak odwrócenie sytuacji i powrót spadków. Zmianie nastrojów towarzyszyło podanie przez GUS danych o inflacji . Wskaźnik CPI znacząco przewyższył oczekiwania  i osiągnął 0,8 proc w skali roku. Równocześnie podane w innych krajach wskaźniki inflacji zaskoczyły również (Niemcy, Hiszpania, Turcja). Powrót inflacji jest jednomyślnie oczekiwany przez analityków(ceny surowców, kurs walutowy ), zaskakuje jego szybkość. Oczekujemy dalszego wzrostu inflacji do poziomu 2%w skali roku.

Po stronie budżetu polskiego państwa mamy bardzo dobre informacje, odnośnie wykonania deficytu, co powinno osłabiać obawy o przyszłe problemy z pozyskiwaniem finansowania i poziomem marży dla inwestorów. Rok 2017 zapowiada się jako kolejny okres zwiększania wpływów budżetowych dzięki zmianom prawnym.

Niewiadomą jest poziom globalnego wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach i jego wpływ na ceny surowców. Odbicie PKB spodziewane w 2017 w Polsce do poziomu 3,6% nie implikuje znaczącej presji inflacyjnej a impuls związany z cenami surowców i kursu walutowego powinien wygasnąć w 2 połowie 2017 przy scenariuszu umiarkowanego wzrostu gospodarczego na świecie. Poziom stóp procentowych NBP w takich warunkach powinien pozostać na niezmienionym poziomie w 2017 roku.  W takiej sytuacji dla długu skarbowego 10 – letniego rentowność nie powinna przekroczyć 4 proc.

Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]