Jacek Wojton Zarządzający Funduszami

Komentarz rynek akcji

Polski rynek akcji ma za sobą bardzo udany okres, w 2016 roku indeksy zanotowały spore wzrosty. Najlepszy okazał się MWIG40 z ponad 18 proc. wzrostem, a dzięki zwyżkom w dwóch ostatnich miesiącach 2016 zyskał również WIG20 4,77 proc. Mimo słabego początku roku, kiedy dominowały pesymistyczne nastroje na rynkach finansowych towarzyszące wyprzedaży na surowcach. Bessa na rynkach towarowych w poprzednich latach (2013-2016) to efekt gry pod podwyżki stóp procentowych  w USA i wycofywanie się inwestorów z rynków rozwijających się oraz czynniki takie jak perspektywa osłabienia wzrostu gospodarczego w Chinach. Zbyt gwałtowne spadki doprowadziły ceny towarów do ekstremalnie niskich poziomów (nienotowanych od kilkunastu lat). Dla przykładu cena ropy naftowej spadła do około 26 dolarów za baryłkę (w 2014 cena blisko 110 dolarów). Gwałtowne wzrosty na rynkach surowcowych rozpoczęte na początku 2016 poprawiły notowania rynków rozwijających się, Rosja i Brazylia zyskały ponad 50%.

Restrykcje nałożone przez władze chińskie na sektory stalowy i górniczy skutkujące ograniczeniem produkcji w tych sektorach a następnie zniesienie ograniczeń dały mocny impuls cenom węgla koksującego, kurs JSW eksplodował 700 proc. w ostatnim roku.

Niepewność polityczna dotycząca przyszłości EU i wyjścia Wielkiej Brytanii okazała się dobrą okazją do zakupów, a brytyjskie indeksy zanotowały rekordowe poziomy dzięki osłabianiu się funta.

Za sobą mamy globalną poprawę koniunktury gospodarczej w 4 kwartale 2016 roku oraz zapowiedzi jej kontynuacji na początku 2017. Świadczyć może o tym systematyczna poprawa wskaźników PMI i ich wysokie odczyty na początku roku.

Rosnąca inflacja, która jest skutkiem wysokiego kursu dolara oraz rosnących cen surowców wpływa stymulująco na oczekiwania i działania przedsiębiorców i konsumentów (przyspieszenie). Zapowiedzi wzrostu wydatków na infrastrukturę w USA oraz Chinach to dodatkowe bodźce dla ekonomii. Malejące bezrobocie powinno również przekładać się na dalszą poprawę ożywienia.

Grudzień przyniósł duże wzrosty w segmencie największych spółek, WIG20 zanotował ponad 8 % stopę zwrotu, pozostałe indeksy zarobiły około 2 % w skali miesiąca. Za tak dużymi wzrostami zapewne stały napływy do funduszy zagranicznych inwestujące w polskie aktywa. W ostatnim okresie pojawiły się pozytywne rekomendacje zagranicznych brokerów dotyczące polskich akcji.

Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]

Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Fundusze typu absolute return to rozwiązanie, które zyskuje na popularności wśród polskich inwestorów. Obecnie na rynku istnieje ponad sto tego typu rozwiązań. Struktura funduszu inwestycyjnego zamkniętego Dominuje formuła funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), które stanowią ponad 80% wszystkich, oferowanych rozwiązań. Struktura FIZ umożliwia prowadzenie bardziej elastycznej polityki inwestycyjnej, daje dostęp do dość szerokiego zakresu lokat oraz cechuje się mniej restrykcyjnymi limitami […]

Nowy fundusz inwestycyjny w ofercie Copernicus Capital TFI S.A.

Nowy fundusz Copernicus Absolute Return FIZ zarządzany przez Jacka Wojtona wypracował 3,00%* w ciągu ostatniego miesiąca. Na polskim parkiecie obserwujemy korektę wśród spółek z WIG20 i mWIG40. Marzec okazał się też dobrym miesiącem dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Copernicus Absolute Return FIZ   Copernicus Absolute Return FIZ to nowa propozycja w palecie funduszy zarządzanych przez Copernicus Capital TFI S.A. Fundusz został […]