Jacek Wojton Zarządzający Funduszami

Komentarz rynek akcji

Polski rynek akcji ma za sobą bardzo udany okres, w 2016 roku indeksy zanotowały spore wzrosty. Najlepszy okazał się MWIG40 z ponad 18 proc. wzrostem, a dzięki zwyżkom w dwóch ostatnich miesiącach 2016 zyskał również WIG20 4,77 proc. Mimo słabego początku roku, kiedy dominowały pesymistyczne nastroje na rynkach finansowych towarzyszące wyprzedaży na surowcach. Bessa na rynkach towarowych w poprzednich latach (2013-2016) to efekt gry pod podwyżki stóp procentowych  w USA i wycofywanie się inwestorów z rynków rozwijających się oraz czynniki takie jak perspektywa osłabienia wzrostu gospodarczego w Chinach. Zbyt gwałtowne spadki doprowadziły ceny towarów do ekstremalnie niskich poziomów (nienotowanych od kilkunastu lat). Dla przykładu cena ropy naftowej spadła do około 26 dolarów za baryłkę (w 2014 cena blisko 110 dolarów). Gwałtowne wzrosty na rynkach surowcowych rozpoczęte na początku 2016 poprawiły notowania rynków rozwijających się, Rosja i Brazylia zyskały ponad 50%.

Restrykcje nałożone przez władze chińskie na sektory stalowy i górniczy skutkujące ograniczeniem produkcji w tych sektorach a następnie zniesienie ograniczeń dały mocny impuls cenom węgla koksującego, kurs JSW eksplodował 700 proc. w ostatnim roku.

Niepewność polityczna dotycząca przyszłości EU i wyjścia Wielkiej Brytanii okazała się dobrą okazją do zakupów, a brytyjskie indeksy zanotowały rekordowe poziomy dzięki osłabianiu się funta.

Za sobą mamy globalną poprawę koniunktury gospodarczej w 4 kwartale 2016 roku oraz zapowiedzi jej kontynuacji na początku 2017. Świadczyć może o tym systematyczna poprawa wskaźników PMI i ich wysokie odczyty na początku roku.

Rosnąca inflacja, która jest skutkiem wysokiego kursu dolara oraz rosnących cen surowców wpływa stymulująco na oczekiwania i działania przedsiębiorców i konsumentów (przyspieszenie). Zapowiedzi wzrostu wydatków na infrastrukturę w USA oraz Chinach to dodatkowe bodźce dla ekonomii. Malejące bezrobocie powinno również przekładać się na dalszą poprawę ożywienia.

Grudzień przyniósł duże wzrosty w segmencie największych spółek, WIG20 zanotował ponad 8 % stopę zwrotu, pozostałe indeksy zarobiły około 2 % w skali miesiąca. Za tak dużymi wzrostami zapewne stały napływy do funduszy zagranicznych inwestujące w polskie aktywa. W ostatnim okresie pojawiły się pozytywne rekomendacje zagranicznych brokerów dotyczące polskich akcji.

Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Fundusze typu absolute return to rozwiązanie, które zyskuje na popularności wśród polskich inwestorów. Obecnie na rynku istnieje ponad sto tego typu rozwiązań. Struktura funduszu inwestycyjnego zamkniętego Dominuje formuła funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), które stanowią ponad 80% wszystkich, oferowanych rozwiązań. Struktura FIZ umożliwia prowadzenie bardziej elastycznej polityki inwestycyjnej, daje dostęp do dość szerokiego zakresu lokat oraz cechuje się mniej restrykcyjnymi limitami […]

Nowy fundusz inwestycyjny w ofercie Copernicus Capital TFI S.A.

Nowy fundusz Copernicus Absolute Return FIZ zarządzany przez Jacka Wojtona wypracował 3,00%* w ciągu ostatniego miesiąca. Na polskim parkiecie obserwujemy korektę wśród spółek z WIG20 i mWIG40. Marzec okazał się też dobrym miesiącem dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Copernicus Absolute Return FIZ   Copernicus Absolute Return FIZ to nowa propozycja w palecie funduszy zarządzanych przez Copernicus Capital TFI S.A. Fundusz został […]

Trend wzrostowy trwa nieprzerwanie

Trend wzrostowy trwa nieprzerwanie na polskim rynku akcji już trzeci miesiąc z rzędu. Nastroje inwestorów są bardzo dobre, co powinno z drugiej strony dać powód do zastanowienia, czy wyceny spółek giełdowych na tych poziomach są uzasadnione. Subfundusz Spółek Wzrostowych zajmuje nieprzerwanie pierwsze miejsce w długim horyzoncie czasowym 60 –ciu miesięcy z wynikiem 67,7%*. Natomiast Subfundusz Akcji zajmuje trzecie miejsce. W ujęciu rocznym Subfundusze […]

Hossa na polskim parkiecie zagościła na dobre.

Silny trend wzrostowy rozpoczął się wraz z nadejściem grudnia 2016, jednak wtedy jeszcze pewnie mało kto spodziewał się, że wzrosty przybiorą taką skalę. Na ten moment (21.02.2017) od początku roku indeks WIG zyskał ponad 14%, a licząc od początku grudnia, kiedy to zaczął się trend, wzrost wynosi około 22%. Nadspodziewanie dobrze zachowuje się również sektor największych spółek – WIG20 od początku roku ponad […]

Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze akcyjne Copernicus FIO skutecznie wykorzystały hossę panującą na giełdzie  w ostatnim czasie. W ciągu miesiąca Subfundusz Akcji zarobił 5,9%* a Spółek Wzrostowych 5,7%*. Nieustannie zajmują też wysokie pozycje w długim horyzoncie czasowym. Sentyment na rynku akcji wciąż jest bardzo dobry, co potwierdza, że grudniowe wzrosty to nie był tylko sezonowy efekt rajdu Świętego Mikołaja. Stopa zwrotu osiągnięta przez Subfundusz Akcji i Subfundusz Spółek […]