Jacek Wojton Zarządzający Funduszami

Komentarz rynek akcji

Polski rynek akcji ma za sobą bardzo udany okres, w 2016 roku indeksy zanotowały spore wzrosty. Najlepszy okazał się MWIG40 z ponad 18 proc. wzrostem, a dzięki zwyżkom w dwóch ostatnich miesiącach 2016 zyskał również WIG20 4,77 proc. Mimo słabego początku roku, kiedy dominowały pesymistyczne nastroje na rynkach finansowych towarzyszące wyprzedaży na surowcach. Bessa na rynkach towarowych w poprzednich latach (2013-2016) to efekt gry pod podwyżki stóp procentowych  w USA i wycofywanie się inwestorów z rynków rozwijających się oraz czynniki takie jak perspektywa osłabienia wzrostu gospodarczego w Chinach. Zbyt gwałtowne spadki doprowadziły ceny towarów do ekstremalnie niskich poziomów (nienotowanych od kilkunastu lat). Dla przykładu cena ropy naftowej spadła do około 26 dolarów za baryłkę (w 2014 cena blisko 110 dolarów). Gwałtowne wzrosty na rynkach surowcowych rozpoczęte na początku 2016 poprawiły notowania rynków rozwijających się, Rosja i Brazylia zyskały ponad 50%.

Restrykcje nałożone przez władze chińskie na sektory stalowy i górniczy skutkujące ograniczeniem produkcji w tych sektorach a następnie zniesienie ograniczeń dały mocny impuls cenom węgla koksującego, kurs JSW eksplodował 700 proc. w ostatnim roku.

Niepewność polityczna dotycząca przyszłości EU i wyjścia Wielkiej Brytanii okazała się dobrą okazją do zakupów, a brytyjskie indeksy zanotowały rekordowe poziomy dzięki osłabianiu się funta.

Za sobą mamy globalną poprawę koniunktury gospodarczej w 4 kwartale 2016 roku oraz zapowiedzi jej kontynuacji na początku 2017. Świadczyć może o tym systematyczna poprawa wskaźników PMI i ich wysokie odczyty na początku roku.

Rosnąca inflacja, która jest skutkiem wysokiego kursu dolara oraz rosnących cen surowców wpływa stymulująco na oczekiwania i działania przedsiębiorców i konsumentów (przyspieszenie). Zapowiedzi wzrostu wydatków na infrastrukturę w USA oraz Chinach to dodatkowe bodźce dla ekonomii. Malejące bezrobocie powinno również przekładać się na dalszą poprawę ożywienia.

Grudzień przyniósł duże wzrosty w segmencie największych spółek, WIG20 zanotował ponad 8 % stopę zwrotu, pozostałe indeksy zarobiły około 2 % w skali miesiąca. Za tak dużymi wzrostami zapewne stały napływy do funduszy zagranicznych inwestujące w polskie aktywa. W ostatnim okresie pojawiły się pozytywne rekomendacje zagranicznych brokerów dotyczące polskich akcji.

Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami