Jacek Wojton Zarządzający Funduszami

Komentarz rynek akcji

Polski rynek akcji ma za sobą bardzo udany okres, w 2016 roku indeksy zanotowały spore wzrosty. Najlepszy okazał się MWIG40 z ponad 18 proc. wzrostem, a dzięki zwyżkom w dwóch ostatnich miesiącach 2016 zyskał również WIG20 4,77 proc. Mimo słabego początku roku, kiedy dominowały pesymistyczne nastroje na rynkach finansowych towarzyszące wyprzedaży na surowcach. Bessa na rynkach towarowych w poprzednich latach (2013-2016) to efekt gry pod podwyżki stóp procentowych  w USA i wycofywanie się inwestorów z rynków rozwijających się oraz czynniki takie jak perspektywa osłabienia wzrostu gospodarczego w Chinach. Zbyt gwałtowne spadki doprowadziły ceny towarów do ekstremalnie niskich poziomów (nienotowanych od kilkunastu lat). Dla przykładu cena ropy naftowej spadła do około 26 dolarów za baryłkę (w 2014 cena blisko 110 dolarów). Gwałtowne wzrosty na rynkach surowcowych rozpoczęte na początku 2016 poprawiły notowania rynków rozwijających się, Rosja i Brazylia zyskały ponad 50%.

Restrykcje nałożone przez władze chińskie na sektory stalowy i górniczy skutkujące ograniczeniem produkcji w tych sektorach a następnie zniesienie ograniczeń dały mocny impuls cenom węgla koksującego, kurs JSW eksplodował 700 proc. w ostatnim roku.

Niepewność polityczna dotycząca przyszłości EU i wyjścia Wielkiej Brytanii okazała się dobrą okazją do zakupów, a brytyjskie indeksy zanotowały rekordowe poziomy dzięki osłabianiu się funta.

Za sobą mamy globalną poprawę koniunktury gospodarczej w 4 kwartale 2016 roku oraz zapowiedzi jej kontynuacji na początku 2017. Świadczyć może o tym systematyczna poprawa wskaźników PMI i ich wysokie odczyty na początku roku.

Rosnąca inflacja, która jest skutkiem wysokiego kursu dolara oraz rosnących cen surowców wpływa stymulująco na oczekiwania i działania przedsiębiorców i konsumentów (przyspieszenie). Zapowiedzi wzrostu wydatków na infrastrukturę w USA oraz Chinach to dodatkowe bodźce dla ekonomii. Malejące bezrobocie powinno również przekładać się na dalszą poprawę ożywienia.

Grudzień przyniósł duże wzrosty w segmencie największych spółek, WIG20 zanotował ponad 8 % stopę zwrotu, pozostałe indeksy zarobiły około 2 % w skali miesiąca. Za tak dużymi wzrostami zapewne stały napływy do funduszy zagranicznych inwestujące w polskie aktywa. W ostatnim okresie pojawiły się pozytywne rekomendacje zagranicznych brokerów dotyczące polskich akcji.

Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]