Wykres

Wybierz okres

od
do

Wartość w okresie: -

Wyceny

stan na

Subfundusz WAN*/JU**

Maks.cena zbycia (WAN*/JU** Brutto): pobierz

*wartość aktywów netto

**jednostka uczestnictwa