Lista subfunduszy w likwidacji

CopernicusFIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Dokumenty

2020-09-02 Komunikat dla uczestników subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2020 05 14 Drugie ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji FIO DPK

2020 05 12 Pierwsze ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji FIO DPK

2020 03 04 Informacja półroczna o stanie likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2019 09 5 Informacja półroczna o stanie likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2019 03 04 Informacja półroczna o stanie likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus FIO

2018 12 21 Wypłata środków z Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji

2018 09 05 Informacja półroczna FIO Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus FIO

2018 03 30 Ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2018 03 16 Ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji subfunduszu DPK w likwidacji w ramach Copernicus FIO

2018 03 07Informacja półroczna o stanie likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2018 02 05 Wypłata środków z Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji

2017 10 09Wypłata środków Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji

2017 10 09 Informacja Półroczna o stanie likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2017 06 23 Częściowe umorzenie FIO DPK w likwidacji – druga rata wypłat 28-30/06/2017

2017 04 21 Wypłata środków Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji

2017 03 08Informacja półroczna o stanie likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

2016 09 13 Ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2016 09 13 Informacja Półroczna o stanie likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2016 09 13 Copernicus Capital TFI S.A. walczy z nieuczciwymi emitentami

2016 03 11 Informacja Półroczna o stanie likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likiwdacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2015 09 02 Informacja półroczna o stanie likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2015 03 03 Informacja półroczna o stanie likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2014 10 01 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2014 09 17 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2014 09 03 Komunikat Zarządu CC TFI dotyczący Copernicus FIO DPK

2014 08 21 Komunikat dot. Copernicus FIO Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2014 08 13 Komunikat Zarządu Copernicus Capital TFI SA dotyczący Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2014 02 11 Ogłoszenie dotyczące Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2014 02 11 Harmonogram realizacji zleceń odkupienia oraz zmian „z” jednostek uczestnictwa w ratach

2014 02 06Komunikat Zarządu Copernicus Capital TFI SA dotyczący Copernicus FIO Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2014 02 04 Komunikat Zarządu Copernicus Capital TFI SA dotyczący zgody Komisji Nadzoru Finansowego

2014 01 28 Komunikat Zarządu Copernicus Capital TFI SA dotyczący Copernicus FIO Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2013 12 20 Zgoda KNF na zawieszenie odkupywania j.u. Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2013 12 17 Ogłoszenie dotyczące Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2013 12 13 Uzupełnienie do komunikatu dotyczącego zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2013 12 11 Komunikat Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. w związku z czasowym zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2013 10 08 Komunikat Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie złożenia wniosku o upadłość Gant Development

2012 03 09 Komunikat dotyczący spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA

2011 08 26 Korekta wyceny jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

2010 11 18 Informacja o korekcie wyceny aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa w Copernicus FIO