Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą być interesującym rozwiązaniem dla firm i spółek poszukujących alternatywnych rozwiązań zagospodarowania i dalszego pomnażania posiadanego kapitału. FIZ może służyć jako doskonała platforma inwestycyjna dla organizacji, a jej wykorzystanie podnosi prestiż, wiarygodność i pewność obrotu. FIZy często wykorzystywane są zarówno jako huby inwestycyjne, fundusze celowe, jak i struktury służące transferowi majątku międzypokoleniowego.

 

Zakmięte fundusze inwestycyjne copernicus tfi s.a.

 

 

Czym jest fundusz inwestycyjny zamknięty?

 

Fundusz inwestycyjny działający w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest praktyczną formą inwestowania aktywów finansowych zgodnie z ustaloną wcześniej polityką inwestycyjną. FIZ pozwala stworzyć unikalną platformę inwestycyjną, aby bezpiecznie przechowywać i inwestować aktywa, przy jednoczesnym zachowaniu nad nimi realnej kontroli.

 

FIZ daje inwestorom znacznie szersze możliwości inwestowania w różne klasy aktywów. To jeden z ich głównych plusów, sprawiający, że w odróżnieniu od funduszy otwartych pozwala na swobodniejsze dopasowanie strategii inwestycyjnej do biznesowych priorytetów i celów inwestorów funduszu.

 

 

Certyfikaty inwestycyjne i podział FIZ na publiczne i niepubliczne

 

Na jakiej podstawie uczestniczymy w FIZ? Tytułami uczestnictwa są certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi co do zasady podlegającymi obrotowi na rynku wtórnym. W zależności od sposobu oferowania certyfikatów inwestycyjnych, FIZ dzielimy na:

  • fundusze publiczne emitujące certyfikaty dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (ASO)
  • fundusze niepubliczne, których certyfikaty inwestycyjne mogą zostać pozyskane w drodze dedykowanej emisji niepublicznej, przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych gotowych zainwestować co najmniej równowartość 40 000 euro.

 

Skorzystaj z usług lidera rynku

 

Korzystając z naszych usług, zyskujesz pewność najwyższych standardów współpracy, którą może zagwarantować Ci tylko lider rynku. Grupa Copernicus już od wielu lat znacząco wpływa na kształt polskiego sektora finansowego. Copernicus Capital TFI S.A. zajmuje na nim obecnie pierwsze miejsce pod względem liczby zarządzanych funduszy*. W tej chwili zarządzamy ponad 90 funduszami inwestycyjnymi, których łączna wartość aktywów przekracza 8,5 miliarda PLN.

 

 

Co zyskasz dzięki Copernicus Capital TFI S.A.?

 

Rozpoczynając z nami współpracę zyskasz pomoc ekspertów wyspecjalizowanych w tworzeniu i zarządzaniu sprofilowanymi dla potrzeb Twojej firmy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Od naszych specjalistów uzyskasz wsparcie we wszystkim, co dotyczy FIZ, czyli pomocy w zarządzaniu strukturami inwestycyjnymi, w tym dla inwestorów skupionych na rynkach nieruchomości oraz wierzytelności korporacyjnych i detalicznych, a także innych aktywów nie będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych.

 

Wiodącą pozycję na rynku zbudowaliśmy na wartościach, z których jesteśmy dumni. Naszą siłą jest indywidualne podejście do klienta oraz zrozumienie jego potrzeb. Pracując z nami nie musisz się obawiać szablonowych rozwiązań i schematów. Dodatkowym atutem jest wieloletnia obecność na rynku i zdobyte w tym czasie doświadczenie. To dzięki nim możemy z pełną skutecznością zarządzać aktywami Twojej organizacji oraz współpracować z podmiotami z różnych sektorów gospodarki.

 

 

 

 

*na podstawie informacji z serwisu internetowego analizy.pl z dnia 9 października 2018 roku