Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka.

„Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, jak i wcześniej w marcu, jednak nie przeszkodziło to bykom w kontynuacji trendu wzrostowego. Dla głównych rynków zagranicznych kwiecień nie był już tak udany jak dla giełdy w Polsce. Niemiecki indeks DAX wzrósł około 1%, podobnie zresztą jak  amerykański S&P 500. Inwestorzy wciąż wyczekują na reformy gospodarcze w USA, co może przyczynić się do dalszych wzrostów na rynkach akcji.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Copernicus FIO Akcji w ciągu ostatnich dwóch lat wypracował stopę zwrotu na poziomie  62,45%*. Natomiast Copernicus FIO Spółek Wzrostowych od początku działalności wypracował wynik na poziomie 86,74%*.

Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus w ciągu ostatnich 36 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 7,33*. W grupie funduszy dłużne papiery skarbowe zajmuje 6. miejsce za okres 1 miesiąca oraz 5. miejsce ze stopą zwrotu wypracowaną w ciągu 3 miesięcy.

„Pierwsza połowa miesiąca dla 10-letnich obligacji Skarbu Państwa okazała się sprzyjająca. Rentowności kontynuowały wcześniejszy trend spadkowy, notując w pewnym momencie poziomy poniżej 3.40%. Już w poprzednich komentarzach sygnalizowaliśmy, że potencjał do spadku rentowności poniżej 3.50% jest ograniczony, co potwierdził rynek w drugiej połowie kwietnia – rentowności wyraźnie zaczęły wracać do tej wartości. Odczyt wstępnego wskaźnika CPI za kwiecień dla polskiej gospodarki wyniósł 2%, czyli tyle samo co w poprzednim miesiącu. Na obecną chwilę polityka monetarna RPP pozostaje niezmieniona. Zwracamy uwagę na inflację bazową, która w minionym miesiącu wzrosła do poziomu 0.6%, tym samym lekko przekraczając oczekiwania rynku.” – dodaje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/03/2017 – 28/04/2017; 31/01/2017 – 28/04/2017; 31/10/2016-28/04/2017; 29/04/2016-28/04/2017; 30/04/2014-28/04/2017; 13/07/2012 – 28/04/2017; 02/05/2011 – 28/04/2017. Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]