Komentarze miesięczne

Komentarz miesięczny zarządzających Copernicus FIO, czerwiec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komentarzem miesięcznym zespołu zarządzania aktywami:

Komentarz miesieczny 2020-06-15

 

Miesięczny komentarz zarządzających CopernicusFIO

Subfundusz Oszczędnościowy

Wyniki
   

Kolejna niespodzianka zaserwowana przez Radę Polityki Pieniężnej

3M 1,34%  
6M 0,59%  

  W połowie maja rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadły wyraźnie poniżej 1,50%, po czym nastąpiła niewielka korekta i dalszy spadek poniżej poziomu 1,25%. Zupełnie inaczej zachował się niemiecki Bund, który od początku maja do pierwszych dni czerwca zanotował powolny wzrost rentowności. Na obecną chwilę spread pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami dziesięcioletnimi wynosi około 174bp.

  Rada Polityki Pieniężnej na majowym posiedzeniu niespodziewanie obniżyła stopy procentowe. Stopa referencyjna z poziomu 0,5% spadła do 0,1%, stopa lombardowa z 1% do 0,5%, a stopa redyskonta weksli z 0,55% do 0,11%. To już drugie zaskoczenie ze strony Rady w tym kwartale, ponieważ kwietniowe cięcie stóp też nie było oczekiwane przez rynek. Podobnie jak w kwietniu nie odbyła się tradycyjna konferencja z udziałem prezesa NBP.

  Prezes Banku Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział w jednym z wywiadów, że spodziewa się skurczenia gospodarki w USA o nawet 30% w drugim kwartale w ujęciu annualizowanym. Powiedział również, że liczba bezrobotnych będzie notowała wartości z czasów Wielkiego Kryzysu lat 30-tych, jednak nie spodziewa się drugiej zapaści gospodarczej na taką skalę. Według Powella między obecnym kryzysem a tym z lat 30-tych są fundamentalne różnice.  Natura obecnych problemów gospodarczych w połączeniu z silnym systemem finansowym Stanów Zjednoczonych powinny przygotować grunt pod silne odbicie, które może rozpocząć się już w trzecim kwartale.

  Europejski Bank Centralny nie zmienił stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu. Powiększył natomiast wartość skupu obligacji związanego ściśle z pandemią koronawirusa o kolejne 600 mld euro przy oczekiwaniach rynku na poziomie 500 mld euro.

12M 1,59%  
Od początku roku 0,76%  
Od 30.06.2018* 3,87%  
*Stopa zwrotu liczona od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego po zmianie zarządzającego subfunduszem. Dane na dzień 12.06.2020 roku.
 
 
 
 
 
 
 
     

Stabilny portfel w maju

     

  W porównaniu z końcem kwietnia portfel nie uległ zmianie. Wciąż znajduje się w nim 9 serii obligacji Skarbu Państwa. W większości są to papiery o zmiennym kuponie. Największy udział w portfelu ma seria WZ0124. Wynik Subfunduszu osiągnięty w maju uplasował się na zadowalającym poziomie 0.68%.

     

Z istotnych wydarzeń

     
  • Niespodziewane obniżenie stóp procentowych przez RPP
  • Skup obligacji przez ECB w związku z pandemią zwiększony o 600 mld euro
  • Wstępny wskaźnik CPI r/r dla polskiej gospodarki za maj na poziomie 2,9%

 

     

O Subfunduszu

        Subfundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa wyłącznie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa RP oraz przez rządy innych krajów.

 

 

 

Subfundusz Best Brands

Wyniki
   

Kontynuacja odbicia

3M 11,33%  
6M -13,62%  

  Maj był miesiącem kontynuacji pozytywnych nastrojów na giełdach i odbicia od marcowego dołka. Pomimo braku wynalezienia i skomercjalizowania szczepionki bądź leku na koronawirusa, pozytywne informacje dotyczące stopniowego odmrażania gospodarki skutkowały wzrostem indeksu S&P500 w ubiegłym miesiącu o 4,8%. Liderem wzrostów był sektor technologiczny, który odnotował stopę zwrotu na poziomie 7,1%. Tuż za nim uplasował się sektor surowców z 7% wynikiem oraz branża usług komunikacyjnych dająca zarobić 6%.

12M -4,29%  
Od początku roku -8,06%  
Od 25.10.2018* 4,45%  
*Stopa zwrotu liczona od dnia wejścia w życie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu. Dane na dzień 12.06.2020 roku.
 
     

Spółki portfelowe na fali wzrostów

     

  Subfundusz Best Brands w maju osiągnął 5,6% stopę zwrotu, dzięki czemu kolejny miesiąc z rzędu zarobił więcej niż indeks S&P500. Na wynik Subfunduszu złożyły się zarówno dobre notowania dotychczasowych spółek portfelowych, jak i nowo nabytych.

  Na fali wzrostu nadziei na szybki powrót do normalności przede wszystkim zyskały turystyczny Booking.com, amerykańska sieć sklepów budowlanych Home Depot oraz sportowe Nike i Adidas. Także spółki, które dołączyły ostatnio – Garmin i Tetra Tech – poradziły sobie dobrze i znacząco przyczyniły się do pozytywnego wyniku Subfunduszu.

  Postępujące otwarcie gospodarek oraz pojawienie się pierwszych symptomów powrotu natężenia ruchu turystycznego skłoniło nas do zakupu jednej z amerykańskich linii lotniczych – Southwest Airlines Company. Krajowy przewoźnik z najniższym poziomem zadłużenia, wydaje się być dobrym kandydatem do realizacji zysków podczas odbicia branży turystycznej.

     

Z istotnych wydarzeń

     
  • Roche komercjalizuje kolejne produkty stosowane w walce z koronawirusem na szeroką skalę. Wielka Brytania dokonała zakupu 10mln testów od szwajcarskiego koncernu medycznego oraz spółki Abbott
  • Disney wznawia działalność. 18 czerwca otworzy Disneyland w Hong Kongu
  • CVS tworzy ponad 1 000 centrów badawczych przeprowadzających testy na COVID-19 na terenie Stanów Zjednoczonych
  • Booking.com rozpoczyna współpracę z TUI. Od nadchodzącego sezonu letniego spółka zależna TUI, jako pierwszy zewnętrzny podmiot, będzie dostarczać klientom Booking.com nowych propozycji turystycznych
     

O Subfunduszu

        Subfundusz Best Brands lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które charakteryzują się znanymi markami, mają silną pozycję w swojej branży lub mogą w taką silną pozycję zdobyć. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, silna pozycja w branży. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.

 

 

Subfundusz Innowacji i Wzrostu

Wyniki
   

Odbicie na światowych giełdach

3M 19,74%  
6M 8,53%  

  NASDAQ, podobnie jak spółki technologiczne, kolejny miesiąc z rzędu znalazł się w czołówce pod względem wygenerowanej stopy zwrotu. Tylko w maju pozwolił inwestorom zarobić 6,3%, natomiast od początku roku 14%, co jest imponującym wynikiem w kontekście tegorocznej stopy zwrotu z innych giełd. Maj był dobrym miesiącem także dla rynków z Australii i Europy, w tym dla parkietu z Polski, które zdecydowanie zaświeciły na zielono.

12M 16,47%  
Od początku roku 7,05%  
Od 25.10.2018* 23,83%  
* Stopa zwrotu liczona od dnia wejścia w życie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu. Dane na dzień 12.06.2020 roku.
 
     

Technologia wysoko ceniona

     

  Subfundusz Innowacji i Wzrostu kontynuuje dobrą passę. Nie tylko zanotował w ubiegłym miesiącu stopę zwrotu na poziomie 7,5%, ale przede wszystkim odbił się od marcowego dołka i zarobił od tego czasu 45%. Jesteśmy zadowoleni z wyniku i cieszymy się, że dzięki temu w dniu pisania niniejszego komentarza Subfundusz znajduje się na historycznych maksimach.

  Mimo dobrych wyników Subfunduszu nie zwalniamy tempa i cały czas uważnie analizujemy sytuację rynkową. W ubiegłym miesiącu sprzedaliśmy akcje spółki Nvidia, która od początku roku zyskała ponad pięćdziesiąt procent. Wysoka wycena lidera rynku kart graficznych stała się okazją do sprzedaży akcji po atrakcyjnym kursie i zrealizowania zysków.

     

Z istotnych wydarzeń

     
  • Facebook wprowadza nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie detalicznych sklepów na Facebooku lub Instagramie.
  • CD Projekt wciąż odnotowuje wysoką sprzedaż Wiedźmina i potwierdza wrześniową premierę Cyberpunk 2077. Pozytywna reakcja inwestorów prowadzi do wzrostu kapitalizacji spółki ponad kapitalizację francuskiego producenta i wydawcy gier – Ubisoftu.
  • Alibaba stawia na rozwój chmury. Do końca roku spółka planuje zatrudnić 5 000 pracowników
     

O Subfunduszu

        Subfundusz Innowacji i Wzrostu lokuje aktywa głównie w akcje spółek wzrostowych i technologicznych, które cechują się ponadprzeciętną perspektywą wzrostu zysków w okresie najbliższych lat. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: prowadzenie działalności na wzrostowym rynku, innowacyjność, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.