Komentarze miesięczne

Komentarz miesięczny zarządzających Copernicus FIO, maj 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komentarzem miesięcznym zespołu zarządzania aktywami:

Komentarz miesieczny 2020-05-18

 

Miesięczny komentarz zarządzających CopernicusFIO

Subfundusz Oszczędnościowy

Wyniki
   

Spadek zmienności na rynku długu

3M 0,32%  
6M 0,36%  

  Po gigantycznej zmienności na rynku długu, która miała miejsce w marcu nie pozostało śladu. Wraz z odbiciem na rynkach akcji, spadła zmienność na rynku długu, a sentyment do długu rządowego rynków wschodzących znacząco się poprawił. Co przyczyniło się do dobrego zachowania obligacji zmiennokuponowych w kwietniu i na początku maja.

  Polska wraz z Węgrami uplasowała się ex aequo na pierwszym miejscu w UE pod względem wysokości inflacji HICP. Wartość tego wskaźnika dla Polski wyniosła w marcu 3,9%.

  Na kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Tą decyzją nieco zaskoczyła rynek, który spodziewał się obniżki, ale nie tak szybko po ostatnim cięciu stóp. Z uwagi na pandemię COVID-19 NBP nie zorganizowało tym razem konferencji. Z Rady płyną głosy o możliwym dalszym luzowaniu polityki monetarnej, jednak najpierw członkowie Rady chcą ocenić skutki dotychczasowych działań. NBP nie wyklucza też ujemnych stóp procentowych jeśli będą konieczne.

  W kwietniu FED z kolei nie zmienił parametrów swojej polityki monetarnej, tak więc stopa funduszy federalnych pozostała w przedziale 0 – 0,25%. Decyzja była jednogłośna. Obecnie FED zamierza utrzymać poziom głównej stopy procentowej dopóki nie będzie przekonany, że gospodarka poradziła sobie z ostatnimi wydarzeniami, i że jest na ścieżce do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen.

12M 1,96%  
Od początku roku 0,38%  
Od 30.06.2018* 3,49%  
*Stopa zwrotu liczona od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego po zmianie zarządzającego subfunduszem. Dane na dzień 14.05.2020 roku.
 
 
 
 
 
 
 
     

Kosmetyczne zmiany w portfelu

     

  Wraz z kolejną obniżką stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski skarbowe obligacje 10-cio letnie zanotowały spadek rentowności. Dołek rentowności wypadł istotnie poniżej poziomu 1,50%. W kwietniu portfel subfunduszu pozostał praktycznie niezmieniony w porównaniu z końcem marca. Kosmetycznie zmieniła się liczba obligacji WZ1122. Skład portfela zdominowany jest zatem wciąż przez obligacje zmiennokuponowe o różnych terminach do wykupu. Wynik subfunduszu w kwietniu wyniósł +0,36%, co powoduje, że nasz subfundusz znalazł się w czołówce funduszy o podobnej charakterystyce inwestycyjnej.

     

Z istotnych wydarzeń

     
 • Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej
 • Posiedzenie FED w Stanach Zjednoczonych bez zmian w polityce monetarnej
 • Rekordowo niskie poziomy rentowności polskiego długu

 

     

O Subfunduszu

        Subfundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa wyłącznie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa RP oraz przez rządy innych krajów.

 

 

 

Subfundusz Best Brands

Wyniki
   

Powrót optymizmu

3M -17,76%  
6M -25,29%  

  W ubiegłym miesiącu na rynek wróciły pozytywne nastroje. Po znacznych spadkach wywołanych koronawirusem pojawiły się nadzieje na wynalezienie szczepionki, z którą niektórzy wiążą powrót do życia sprzed kilku miesięcy. Ponadto napływa co raz więcej informacji z wielu państw, świadczących o stabilizowaniu się sytuacji i stopniowym luzowaniu obostrzeń. Indeks S&P 500, obrazujący sytuację 500 największych amerykańskich spółek, odrobił w trakcie miesiąca aż 12,8%. Do tak pozytywnego wyniku przyczyniły się wszystkie sektory. Wzrostom przewodziła energetyka, która zyskała w trakcie kwietnia 29,8%. Niewiele mniej, bo 20,5% zarobił sektor dóbr luksusowych, a znaczna większość pozostałych gałęzi biznesu odnotowała kilkunastoprocentowe zyski.

12M -10,42%  
Od początku roku -15,38%  
Od 25.10.2018* -3,87%  
*Stopa zwrotu liczona od dnia wejścia w życie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu. Dane na dzień 14.05.2020 roku.
 
     

Dostosowanie portfela do nowych zachowań

     

  Subfundusz Best Brands skorzystał z kwietniowych wzrostów i zarobił 10,2%. Oparcie portfela o stabilne i znane marki pozwoliło osiągnąć stopę zwrotu zbliżoną do stopy zwrotu z indeksu S&P500.

  W kwietniu sprzedaliśmy spółkę VFCorporation, właściciela takich marek jak Lee, Wrangler czy Vans. Z uwagi na bieżącą sytuację makroekonomiczną i zmiany wprowadzane w życiu społecznym, zdecydowaliśmy się obniżyć ekspozycję na sektor handlu detalicznego, który w najbliższym czasie będzie podatny na radykalne zmiany w zachowaniu konsumentów.

  Uwolnione środki przeznaczyliśmy na zakup dwóch spółek – Garmin i TetraTech. Pierwsza z nich to producent smartwatch’y i specjalistycznego sprzętu przeznaczonego dla zajęć na powietrzu, motoryzacji, żeglugi, lotnictwa i innych niecodziennych sportów, jak np. wysokiej jakości urządzenia nawigacyjne czy sprzęty szkoleniowe. Wierzymy, że produkty marki Garmin cieszą się dobrą opinią, zyskują popularność wśród pasjonatów niszowych sportów, a sama spółka pozytywnie przyczyni się do wyniku Subfunduszu, dzięki większej ekspozycji na sektor technologiczny.

  TetraTech to spółka, która zajmuje się prowadzeniem prac projektowo budowlanych w segmencie ochrony środowiska. Jej projekty szczególnie nakierowane są na optymalizację zużycia wody i racjonalne gospodarowanie jej zasobami. Liczymy, że będzie to dobra długoterminowa inwestycja, ponieważ trend działalności odpowiedzialnej społecznie i dbałość o środowisko naturalne oraz zasoby staje się jednym z priorytetów społecznych, co powinno przełożyć się na wzrost wartości spółki.

     

Z istotnych wydarzeń

     
 • CVS we współpracy z UPS powiększa obszar dostaw dokonywanych za pomocą dronu o mniej zamieszkałe tereny.
 • UnitedHealth podaje bardzo dobre wyniki i podtrzymuje prognozy na ten rok. Amerykański gigant nie ma zamiaru korzystać z rządowego kryzysowego wsparcia finansowego.
 • Badania szwajcarskiego koncernu Roche nad lekiem Risdiplam potwierdzają jego skuteczność. Decyzja FDA w sprawie akceptacji drugiego na świecie leku na SMA ma zapaść 24 sierpnia.
 • Starbucks poszerza ofertę i wprowadza do sprzedaży w chińskich kawiarniach wegetariańskie burgery od Beyond Meat.
     

O Subfunduszu

        Subfundusz Best Brands lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które charakteryzują się znanymi markami, mają silną pozycję w swojej branży lub mogą w taką silną pozycję zdobyć. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, silna pozycja w branży. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.

 

 

Subfundusz Innowacji i Wzrostu

Wyniki
   

Gigantyczne odbicie spółek technologicznych

3M -5,38%  
6M 6,79%  

  W ubiegłym miesiącu pisaliśmy, że marze był wyjątkowym miesiącem.  To określenie pasuje równie dobrze do kwietnia. Rzadko zdarza się, że ceny akcji rosną ponad 20% w ciągu jednego miesiąca, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost notowań Subfunduszu Innowacji i Wzrostu od marcowych dołków, to do chwili pisania niniejszego komentarza był on ponad trzydziestoprocentowy. Mimo głębokiej recesji, rynki zaczęły dyskontowanie odbicia w światowej gospodarce. Silne wzrosty na rynku świadczą o tym, że inwestorzy obstawiają równie silne odbicie aktywności gospodarczej, które przyjmie kształt litery V lub U, a dołek cyklu gospodarczego wypadnie w drugim kwartale 2020 roku. Wiele osób może zastanawiać się dlaczego rynki rosną w czasie gdy bezrobocie w USA rośnie do niespotykanych wcześniej poziomów. Odpowiedzią jest proces dyskontowania przyszłości. Inwestorzy ruszają na zakup przecenionych aktywów, momentalnie gdy widzą ożywienie gospodarcze i tym samym spodziewają się, że firmy wrócą na drogę wzrostu przychodów i zysków. Podobnie zachowujemy się kiedy spodziewamy się deszczu i bierzemy ze sobą parasolkę zanim spadną pierwsze krople. Jak widać rynki nie są takie szalone jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

12M 9,72%  
Od początku roku 2,85%  
Od 25.10.2018* 18,97%  
* Stopa zwrotu liczona od dnia wejścia w życie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu. Dane na dzień 14.05.2020 roku.
 
     

Sezon wyników pod znakiem cięcia prognoz, dywidend oraz skupów akcji

     

  Większość zagranicznych spółek w portfelach subfunduszu podało wyniki za pierwszy kwartał. W dobie pandemii COVID-19, większość spółek odwołała prognozy na najbliższy kwartał i na ten rok. Spółki weszły w fazę konserwacji gotówki i niechętnie w najbliższych kwartałach będą się nią dzielić z akcjonariuszami. Nie zmienia to wiele w naszej strategii inwestycyjnej, która zawsze zakładała, że musimy mieć w portfelu akcje najlepszych naszym zdaniem światowych spółek, niezależnie od ogólnej koniunktury gospodarczej. Przy funduszu inwestującym w spółki technologiczne, zadanie to było dość łatwe do wykonania, ponieważ technologia była branżą, które relatywnie najmniej odczuła załamanie gospodarcze wywołane pandemią.

     

Z istotnych wydarzeń

     
 • W oczekiwaniu na premierę Cyberpunk 2077 CD Projekt ustanowił nowe historyczne maksima,
 • Mastercard widzi stabilizacje wydatków konsumenckich na obecnych niskich poziomach,
 • Ilość kursów kierowców Ubera w USA wzrasta od trzech tygodni, a wzrost ten ma skalę 40% od marcowego dołka,
 • W szczycie pandemii, ilość wyszukiwań w mapach przez użytkowników iPhone’ów spadła o 50%, natomiast obecnie spadek ten wynosi 20% od szczytów,
 • Już ponad 100 szczepionek przeciwko wirusowi SARS CoV-2 jest w fazie projektowania. Co najmniej 8 z nich jest już testowanych na ludziach.
     

O Subfunduszu

        Subfundusz Innowacji i Wzrostu lokuje aktywa głównie w akcje spółek wzrostowych i technologicznych, które cechują się ponadprzeciętną perspektywą wzrostu zysków w okresie najbliższych lat. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: prowadzenie działalności na wzrostowym rynku, innowacyjność, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.