Komentarze miesięczne

Komentarz miesięczny zarządzających Copernicus FIO, marzec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komentarzem miesięcznym zespołu zarządzania aktywami:

Komentarz miesieczny 2020-03-12

 

Miesięczny komentarz zarządzających CopernicusFIO

Subfundusz Oszczędnościowy

Wyniki
   

Koronawirus atakuje rynki

3M -0,01%  
6M 0,24%  

    W połowie lutego pojawiło się pierwsze duże ognisko koronawirusa poza Chinami. Pierwsze zostały zaatakowane Włochy, skąd epidemia rozlała się na cały zachodni świat. W chwili pisania niniejszego komentarza coraz więcej krajów zamyka granice lub wprowadza znaczne ograniczenia przemieszczania się i spotykania. Rynki finansowe zaczęły wyceniać wystąpienie recesji. Banki centralne starając się przeciwdziałać konsekwencjom przestoju w swoich gospodarkach obniżały stopy procentowe lub zwiększały programy skupu aktywów. Wśród banków, które zareagowały były m. in.: Amerykański Fed (obniżka stóp procentowych o 50pb), Europejski Bank Centralny (program skupu aktywów), Bank Anglii, Australijski RBA oraz Norweski Bank Centralny. Narodowy Bank Polski nie zmienił stóp procentowych jednak jest bardzo prawdopodobne, że tak niebawem zrobi.

    Spadki na giełdach i obniżki stóp procentowych doprowadziły do prawdziwej huśtawki na rynku obligacji państwowych. W lutym mieliśmy do czynienia z dynamicznymi wzrostami cen obligacji w zasadzie na całym świecie, natomiast na początku marca inwestorzy wyraźnie podzielili świat na dwie części: bezpieczną i ryzykowną. Obligacje krajów uznawanych za bezpieczne, takich jak USA, Niemcy, Japonia nadal zyskiwały, natomiast obligacje krajów rozwijających się i zadłużonych – dynamicznie traciły (w tym gronie była niestety Polska, ale również Włochy i inne kraje południa Europy).
    Gorsza ocena inwestorów polskiego długu przez zagranicznych inwestorów jest typowa dla okresów wysokiej zmienności.Wczasach paniki inwestorzy zagraniczni oceniają ryzyko inwestycyjne np. w polskie obligacje skarbowe wyżej niż w niemieckie stąd wyprzedają polski dług. Z punktu widzenia polskiego inwestora, inwestującego w złotym, polskie obligacje są nadal najbezpieczejszą formą lokowania pieniędzy, a subfundusz „Oszczędnościowy,” wierzymy, że spełnia funkcję medium, za pośrednictwem którego można taką inwestycję najtańszym kosztem zrealizować.

    Pod kątem płynnościowym wszelkie opisane wyżej wydarzenia i czynniki ryzyka nie wpływają na możliwość realizacji zleceń odkupienia lub nabycia jednostek. Dzięki temu, że portfel subfunduszu składa się głównie z obligacji skarbowych zmiennokuponowych, to ryzyko wynikające ze zmiany rentowności obligacji jest znacząco ograniczone. Tym samym oczekujemy, że zmienność Oszczędnościowego w kolejnych okresach powinna być niższa niż dotychczas.

12M 1,97%  
Od początku roku 0,23%  
Od 30.06.2018* 3,33%  
*Stopa zwrotu liczona od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego po zmianie zarządzającego subfunduszem. Dane na dzień 10.03.2020 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

„Nowy” „Oszczędnościowy” to najniższa na rynku opłata za zarządzanie: tylko 0,3% rocznie

          Od pierwszego marca 2020 „Oszczędnościowy” jest najtańszym funduszem na rynku. Pobiera jedynie 0,3% rocznie wynagrodzenia za zarządzanie, co w połączeniu z brakiem obligacji korporacyjnych w portfelu stawia go jako alternatywę dla innych inwestycji w trudnych czasach zwiększonej zmienności.
     

O Subfunduszu

          Subfundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa wyłącznie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa RP oraz przez rządy innych krajów.

 

 

Subfundusz Best Brands

Wyniki
   

W cieniu pandemii

3M -9,51%  
6M -18,43%       Na pierwszym kwartale roku cieniem położyło się widmo koronawirusa. Oprócz Chin kwarantanną zostają objęte kolejne państwa, w konsekwencji czego produkcja wielu towarów została wstrzymana, a łańcuchy dostaw uległy deregulacji. Znaczne ograniczenie aktywności gospodarczej znalazło odzwierciedlenie w spadkach giełdowych – indeks S&P500 w ubiegłym miesiącu stracił 8,2%. W lutym najgorzej wypadł sektor energetyczny, który zanotował spadek na poziomie 14,6%. Tuż za nim uplasowały się sektory finansowy z wynikiem -11,2%, użyteczności publicznej -9,9% oraz przemysłowy -9,3%.
12M -3,86%  
Od początku roku -10,36%  
Od 25.10.2018* 1,83%  
*Stopa zwrotu liczona od dnia wejścia w życie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu. Dane na dzień 10.03.2020 roku.
 
     

Biznes w ciężkich czasach

     

    Trudna globalna sytuacja gospodarcza oraz ograniczenie działalności wielu przedsiębiorstw przełożyło się na obniżenie prognoz spółek oraz nerwowość inwestorów. Znaczny spadek kursów wpłynął na wyniki Subfunduszu, który w ubiegłym miesiącu stracił 7,4%. Nasze spółki portfelowe w obliczu szerokiej korekty rynkowej zachowują się zgodnie z oczekiwaniami, a my traktujemy obecną sytuację jako okazję do zakupu kolejnych akcji w atrakcyjnych cenach.

   Koronawirus może spowodować techniczną recesję w światowych gospodarkach, która może sprowadzić notowania wielu spółek na wieloletnie minimów. Historia jednak pokazuje, że w takiej sytuacji warto mieć w portfelu znane, stabilne światowe marki, ponieważ one najlepiej znoszą okres zawirowań rynkowych i często wychodzą z nich silniejsze.

    Wprowadzenie kwarantanny oraz ograniczenie przepływu ludności do niezbędnego minimum skutkowało zanikiem ruchu turystycznego. Sytuacja ta dotknęła przede wszystkim Disney’a, który został zmuszony do zamknięcia niektórych parków rozrywki oraz Hiltona, którego sieć hoteli odnotowała niewielkie obłożenie. Koronawirus dał się we znaki także spółkom odzieżowym, takim jak Addidas czy VFCorporation – właściciela m.in. marki Vans, ponieważ popyt klientów na ich towary zszedł zdecydowanie na dalszy plan.

     

Z istotnych wydarzeń

     
  • Koncern Roche opracował test na wykrycie koronawirusa, który w trybie ekspresowym został zaakceptowany przez FDA (Amerykańską Agencję Żywności i Leków). Test od szwajcarskiego holdingu bije na głowę konkurentów, ponieważ pozwala na 10-krotnie szybsze wykonanie badania, dzięki czemu pozwala na przebadanie znacznie większej ilości próbek.

 

  • OPEC+ nie doszedł do porozumienia w sprawie limitów na wydobycie ropy. Od kwietnia każde z państw posiadających jej zasoby, będzie mogło wydobywać dowolną ilość. Arabia Saudyjska ogłosiła zamiar zwiększenia podaży oraz obniżenia ceny, co przełożyło się na globalny spadek cen tego surowca w okolice 30 USD za baryłkę, uważanego za próg rentowności.

 

  • W USA zaostrza się walka o fotel prezydenta. Michael Bloomberg oraz Elizabeth Warren odpadają z wyścigu. W grze pozostają były wiceprezydent USA Joe Biden oraz senator Bernie Sanders. Ostatecznie jednemu z nich przyjdzie zmierzyć się z Donaldem Trumpem jesienią tego roku.
     

O Subfunduszu

          Subfundusz Best Brands lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które charakteryzują się znanymi markami, mają silną pozycję w swojej branży lub mogą w taką silną pozycję zdobyć. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, silna pozycja w branży. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.

 

 

Subfundusz Innowacji i Wzrostu

Wyniki
   

Wirus na giełdach

3M -2,14%  
6M -0,01%       Początek roku to dla rynków czas dużej zmienności, ostatecznie zakończonej głęboką korektą. Początkowe wzrosty zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa. W lutym wszystkie indeksy zaświeciły na czerwono. W spadkach prym wiodła Europa. Giełdy niemiecka i francuska zaliczyły ponad 8% spadki. WIG20, który zachował się jeszcze gorzej i stracił 14,4%, obecnie znajduje się na poziomach obserwowanych ostatni raz na początku tego wieku. Obawy widoczne są także na rynku australijskim, gdzie giełda zanotowała wynik na poziomie -7,5%.
12M 4,73%  
Od początku roku -4,63%  
Od 25.10.2018* 10,31%  
* Stopa zwrotu liczona od dnia wejścia w życie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu. Dane na dzień 10.03.2020 roku.
 
     

Spadki dobrym momentem na inwestycje

     

    Szerokie spadki na rynkach wpłynęły na wynik Subfunduszu Innowacji i Wzrostu, który stracił w ubiegłym miesiącu 3,4%. W kontekście znacznie większych spadków wszystkich indeksów możemy uznać ten wynik za satysfakcjonujący. Spółki portfelowe uległy ogólnemu trendowi, jednakże w ograniczonym zakresie. Uważnie przyglądamy się bieżącym wydarzeniom w poszukiwaniu atrakcyjnych spółek do nabycia oraz monitorujemy sytuację w tych, które są w naszym portfelu.

   Ze względu na środki ostrożności dążące do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa większość pracowników przestawiło się na pracę zdalną, a pozostająca w domach młodzież chętnie korzysta z dobrodziejstw Internetu. Nasze spółki portfelowe zauważają ten trend i inwestują w centra danych. Google przeznaczy na ten cel 10 mld USD w Stanach Zjednoczonych, zaś Microsoft spogląda w stronę Indonezji.

    Dowodem na to, że bieżąca sytuacja jest bardzo dobrym momentem na inwestycje, są także działania Intuit. Spółka dokonuje znacznego przejęcia w branży fintech. Przejmowana za 7 mld USD w gotówce i akcjach platforma Credit Karma daje klientom możliwość sprawdzenia swojego scoringu kredytowego czy porównania ofert pożyczek i kart kredytowych. Transakcja pozwoli na dalszą ekspansję spółki Intuit na rynku consumer finance.

     

Z istotnych wydarzeń

     
  • Sytuacja w Chinach wydaje się wracać do normalności. Apple ponownie otwiera chińskie iSpoty.
  • Qualcom prezentuje nowy chip przeznaczony dla 5G.
  • Adobe podaje bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody w pierwszym kwartale pierwszy raz w historii spółki przekroczyły poziom 3 mld USD i wyniosły 3,09 mld USD, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do analogicznego okresu rok temu.
  • Wyniki kwartalne Salesforce lepsze od oczekiwań rynkowych. Przychody wzrosły 35% rok do roku. Spółka zwiększa prognozy na najbliższy rok fiskalny.
  • Etsy wprowadza nowy produkt na rynku reklam, który zmienia zasady gry – Offsite Ads. Spółka będzie publikować w sieci reklamy produktów sprzedawanych przez ich platformę, a sprzedawcy zapłacą jedynie wtedy, kiedy sprzedadzą coś dzięki nim. Nowa usługa została entuzjastycznie przyjęta przez inwestorów.
     

O Subfunduszu

          Subfundusz Innowacji i Wzrostu lokuje aktywa głównie w akcje spółek wzrostowych i technologicznych, które cechują się ponadprzeciętną perspektywą wzrostu zysków w okresie najbliższych lat. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: prowadzenie działalności na wzrostowym rynku, innowacyjność, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.