„Milion w Portfelu” TVN24 Biznes i Świat – edycja 26

Marcin Billewicz_2_kwasr_lowOd poprzedniej edycji programu wirtualny portfel Marcina Billewicza wzrósł ponad 26%. Najbardziej zyskownym instrumentem okazał kontrakt bazujący na indeksie VIX (+64,51%). Od początku inwestycji portfel zyskał blisko 260%.

Zobacz nagranie >>

 

KOMENTARZ ANALIZ ONLINE


Wzrostem aż o +26,2% zakończyła 26. edycję „Miliona w portfelu” wirtualna inwestycja Marcina Billewicza. Był to w głównej mierze efekt ponad +60% stopy zwrotu kontraktu terminowego na spadek indeksu zmienności VIX. Jest to instrument o dużej dźwigni, cechujący się bardzo wysokim ryzykiem. Tym razem odważny zakład sprzyjał wynikom portfela, w przeciwnym wypadku uczestnik poniósłby wysoką stratę. Od początku udziału w programie (kwiecień 2011) portfel prezesa Copernicus Capital TFI zyskał już blisko +260%.

Czytaj więcej >>

KOMENTARZ DO WYNIKU


Po raz kolejny okazało się, że indeks VIX to bardzo dobry instrument do inwestowania. I po raz kolejny okazało się, że podejście przeciwne, niż oczekiwane przez większość – przyniosło bardzo dobre wyniki. Całość zaangażowania w krótką pozycję to 5% wartości całego portfela, a wzrost wartości całego portfela to ponad 26%.

W tym samym czasie WIG-20 wzrósł o 2,5%.

Od początku działalności wartość portfela zwiększyła się o prawie 260%, przy spadku WIG-20 o 28%.

W nowym portfelu odwracam pozycję w indeksie strachu – po ogromnym spadku, obecnie jest dużo większe prawdopodobieństwo wzrostu, tak więc zajmuję długą pozycję. Uważam również, że ropa osiągnęła krótkookresowe dno i szanse na wzrosty są większe, niż na spadki.

Powracam do funduszy akcyjnych z naszej stajni. Wyniki są regularnie lepsze od indeksów i konkurencji, ale z zaangażowaniem nie przesadzam. Warto być na polskim rynku akcji, ale z większym zaangażowaniem poczekam na prezentację programu gospodarczego nowego rządu.

W przyszłości będę chciał położyć większy nacisk na selekcję spółek, więc testowo wprowadzam do portfela akcje … Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy. Spółka w ostatnim czasie skokowo zwiększa przychody i zyski, jest tania na bazie prognozowanego P/E na ten rok i lata przyszłe.

2015_10_23_wykres_środek-02-02


„Milion w portfelu” to program emitowany w  biznesowej stacji  TVN24 Biznes i Świat.

Marcin Billewicz, na co dzień aktywny uczestnik rynku kapitałowego, inwestuje wirtualny 1 milion złotych w realne instrumenty finansowe. Portfel jest tworzony w taki sposób aby nie było konieczności zarządzania nim na bieżąco. Jego zadaniem jest  zachować bezpieczeństwo inwestycji, nie jest tu priorytetem osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]