„Milion w Portfelu” TVN24 Biznes i Świat – edycja 25

Marcin Billewicz_2_kwasr_low„Milion w portfelu” to program emitowany w  biznesowej stacji  TVN24 Biznes i Świat.

Marcin Billewicz, na co dzień aktywny uczestnik rynku kapitałowego, inwestuje wirtualny 1 milion złotych w realne instrumenty finansowe. Portfel jest tworzony w taki sposób aby nie było konieczności zarządzania nim na bieżąco. Jego zadaniem jest  zachować bezpieczeństwo inwestycji, nie jest tu priorytetem osiągnięcie najwyższej stopy zwrotu.

 

KOMENTARZ ANALIZ ONLINE >>


Wirtualna inwestycja Marcina Billewicza, prezesa Copernicus Capital TFI, uległa niemal podwojeniu w 25 edycji programu „Milion w portfelu”. Imponująca stopa zwrotu +83,3% to efekt dwóch ryzykownych, ale trafnych zakładów z rynkiem.

Jednym z nich była gra na spadek ropy naftowej za pośrednictwem kontraktów terminowych. Przecena czarnego złota o ponad -35,0% w okresie od końca czerwca do 24 sierpnia przyniosła wysoki zysk z tej pozycji. Marcin Billewicz zarobił też bardzo dużo na wzroście rynkowej niepewności. Pozycja długa na instrumencie pochodnym opartym o tzw. „indeks strachu” VIX przyniosła blisko +200,0% stopę zwrotu. Warto jednak zaznaczyć, że w obu przypadkach zmiana kursu w drugą stronę wywołałaby wysokie straty.

W propozycji na kolejną odsłonę Marcin Billewicz postanowił zmienić nieco strategię. Ekspert oczekuje uspokojenia nastrojów na rynkach. Stąd zmiana pozycji z długiej na krótką, czyli gra na spadek kontraktu na indeks VIX. Marcin Billewicz wycofał również z portfela kontrakt na ropę naftową. Ponad 85% nowej inwestycji wypełniają jednostki funduszu gotówkowego i pieniężnego Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO).

KOMENTARZ DO WYNIKU


Portfel osiągnął stopę zwrotu w ostatnim okresie na poziomie 83,3% przy spadku WIG-20 o 11,9%. Od początku działalności, portfel wzrósł o 185%, przy spadku WIG-20 29,7%.

Doskonały efekt przyniosły inwestycje w instrumenty pochodne. Cena ropy zachowała się zgodnie z oczekiwaniami i spadła o ponad 36%, natomiast wartość indeksu strachu wzrosła prawie trzykrotnie. Oba instrumenty zakładają pewną dźwignię, co – przy zaangażowaniu tylko 10% wartości portfela (po 5% na każdy instrument) uzyskać praktycznie całość wzrostu wartości portfela.

Oprócz inwestycji związanych z ropą i indeksem strachu, nie inwestowałem w żaden instrument zawierający ryzyko związane z cenami akcji, towarów, walut, itd.. W kolejnym okresie przewiduję uspokojenie się sytuacji rynkowej, w związku z czym ponownie inwestuję w indeks VIX. Tym razem – pozyska krótka, czyli pozwalająca zarobić na zmniejszającym się strachu. Możliwe, że ropa będzie taniała dalej, ale przy obecnych poziomach rynek jest bliski równowagi, więc zajmowanie jakiejkolwiek pozycji jest zbyt ryzykowne. Poza krótką pozycją na indeks VIX, nie wybieram żadnych innych instrumentów zawierających wymienione wyżej ryzyka.

wykres_CCTFI-02-02

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]