Nowy fundusz autorski na pokładzie Copernicus Capital TFI S.A.

Paweł Klimkowski i Eryk Karski, znani na rynku eksperci z wieloletnim doświadczeniem, rozpoczęli działalność z funduszem Value Fund Poland Activist FIZ w strukturze Copernicus TFI.

Paweł Klimkowski to jeden z najbardziej doświadczonych i cenionych zarządzających na polskim rynku kapitałowym, z którym jest związany od ponad 19 lat. Doświadczenie i wiedzę zdobywał w uznanych instytucjach finansowych. Między innymi był członkiem zarządu i dyrektorem departamentem zarządzania aktywami w OPERA TFI. W Aviva Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym przez blisko trzy lata pełnił funkcję członka zarządu i zarządzającego portfelem akcji jednego z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Wcześniej pracował jako analityk w PTE ING NN oraz zarządzający w Credit Suisse Asset Management i w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Commercial Union.

Eryk Karski posiada wieloletnie doświadczenie w private equity i transakcjach kapitałowych rynku publicznego, projektach restrukturyzacyjnych, zarządzaniu i nadzorze właścicielskim. Obecnie członek rad nadzorczych spółek publicznych Elektrobudowa SA, Mercor SA, Projprzem SA. W przeszłości Prezes Zarządu Lentex SA, Zachodniego NFI SA oraz Progress Inwestycje Bis Sp. z o.o. (była Wrocławska Jedynka SA), dyrektor finansowy w Boryszewie Elana SA oraz Mennicy Państwowej SA. Były członek rad nadzorczych spółek giełdowych: Bogdanka SA, Apator SA, Sfinks SA, Hygienika SA, Wrocławski Dom Maklerski SA, Internet Group SA, Plast-Box SA, Optimus SA, Mennica Państwowa SA oraz licznych spółek niepublicznych.

„Chciałem bardzo podziękować Copernicus Capital TFI za w pełni profesjonalne podejście i olbrzymią pomoc dla naszego Funduszu. Towarzystwo jest jednym z najważniejszych graczy na rynku jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne zamknięte. Doświadczenie Copernicusa w tworzeniu i zarządzaniu tego typu strukturami daje mi pełne zaplecze i wsparcie w mojej pracy.” – komentuje Paweł Klimkowski, Zarządzający Funduszem.

„Zespół Copernicus Capital TFI jest jednym z najlepszych na rynku. Wzmocnienie go tak doświadczonymi zarządzającymi, jakimi są Paweł Klimkowski oraz Eryk Karski, tylko to potwierdza. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie owocna oraz przyniesie korzyści dla klientów Towarzystwa.” – podsumowuje Tomasz Bedla, Członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

W Copernicus Capital TFI Paweł Klimkowski i Eryk Karski będą zarządzali autorskim funduszem – Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jest to fundusz aktywistyczny, czyli taki, w którym zarządzający widzą w swoich projektach możliwość szybkiego przyrostu wartości akcji poprzez aktywną działalność w obszarze akcjonariatu i rad nadzorczych spółek portfelowych. Fundusz skupi się na spółkach, których realna wartość aktywów i potencjał w obszarze podstawowej działalności jest znacznie wyższy niż aktualna wycena giełdowa.

„Nasi inwestorzy to przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, akcjonariusze, zarządzający spółek publicznych, którzy chcą się dzielić z nami swoim doświadczeniem przy ocenie i realizacji projektów inwestycyjnych. Mają oni docelowo tworzyć coś w rodzaju loży biznesowej, która stanie się kopalnią projektów i pomysłów.” – wyjaśnia Eryk Karski, Zarządzający Funduszem.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]