Nowy fundusz inwestycyjny w ofercie Copernicus Capital TFI S.A.

Nowy fundusz Copernicus Absolute Return FIZ zarządzany przez Jacka Wojtona wypracował 3,00%* w ciągu ostatniego miesiąca. Na polskim parkiecie obserwujemy korektę wśród spółek z WIG20 i mWIG40. Marzec okazał się też dobrym miesiącem dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych.

Copernicus Absolute Return FIZ

 

Copernicus Absolute Return FIZ to nowa propozycja w palecie funduszy zarządzanych przez Copernicus Capital TFI S.A. Fundusz został stworzony z myślą o generowaniu zysku dla inwestorów w każdych warunkach rynkowych. Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjna poprzez lokowanie aktywów we wszystkich regionach geograficznych oraz poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych.

“Copernicus Absolute Return FIZ to odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. Produkt będzie miał większą elastyczność w inwestowaniu, dzięki czemu uzyskanie dodatniej stopy zwrotu w okresach rocznych będzie łatwiejsze do osiągnięcia. Szersze spektrum dostępnych instrumentów, rynków oraz globalne spojrzenie to zalety tego FIZ. Większa płynność na rynkach zagranicznych umożliwi natychmiastową realizację strategii. Formuła funduszu zamkniętego daje mi większą swobodę inwestowania. Wyniki funduszy otwartych, którymi zarządzam, a przede wszystkim ich systematyczność, są informacją na temat trafności decyzji przeze mnie podejmowanych.” – komentuje Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Jacek Wojton jest również zarządzającym Subfunduszami z parasola Copernicus FIO, które osiągają wysokie wyniki w długich horyzontach czasowych, co wskazuje na skuteczność decyzji podejmowanych przez Zarządzającego. Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 63,2% uzyskaną na przestrzeni ostatnich 5 lat zajmuje drugą pozycję w grupie akcji polskich uniwersalnych. Subfundusz Akcji natomiast plasuje się tuż za nim z wynikiem 62,3%.

Dowiedz się więcej na temat Copernicus FIO >>

Rynek akcji

 

„Rynki akcji z uwagą wyczekiwały w marcu głosowania w Izbie Reprezentantów, dotyczącego zmiany obowiązującej ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych (potocznie Obamacare). Zmiana w tym zakresie ma dla rynków olbrzymie znaczenie, ponieważ przegłosowanie nowej ustawy oznacza oszczędności w  budżecie, a to z kolei toruje drogę realizacji obietnic przedwyborczych prezydenta Donalda Trumpa odnośnie infrastruktury. Ostatecznie nowa ustawa nie została przegłosowana, co stawia pod znakiem zapytania siłę sprawczą nowego prezydenta USA. Rynki nie zareagowały paniczną wyprzedażą, jednak widać schłodzenie obecnego trendu wzrostowego. Na polskim parkiecie obserwujemy korektę wśród dużych i średnich spółek. WIG20 i mWIG40 traciły odpowiednio 0.7% oraz 2.0%. Dobrze natomiast radził sobie segment małych spółek – wzrost sWIG80 za marzec to ponad 3.2%.”– komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus w ciągu ostatnich 36 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 7,17*.

Rynek długu

 

„Istotnym zaskoczeniem ubiegłego miesiąca był wstępny odczyt inflacji konsumenta w Polsce na poziomie 2.0%, który nie dość, że wypadł znacznie poniżej oczekiwań rynku, to przypieczętował lokalny szczyt impulsu inflacyjnego, co przewidywaliśmy w naszych wcześniejszych komentarzach. Inflacji nie pomaga cena ropy naftowej, która w marcu wyraźnie tąpnęła notując poziomy poniżej 50 USD/bbl. Wydaje się, że porozumienie OPEC nie przynosi takich efektów, jakich się wcześniej spodziewano. Marzec okazał się też dobrym miesiącem dla 10-letnich polskich obligacji skarbowych, których rentowności spadły z okolic 3.85% w kierunku 3.50%. Obecnie wydaje się, że poziomy te są już dosyć niskie, co ogranicza naszym zdaniem dalszy potencjał spadku rentowności. Wszystko jednak będzie zależało od wielu czynników, w tym ścieżki inflacji bazowej, na którą będzie oddziaływała panująca na rynku pracy presja na wzrost wynagrodzeń. W USA w marcu FED podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych.”– dodaje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/03/2016 – 31/03/2017; 31/03/2015 – 31/03/2017; 31/03/2012 – 31/03/2017; 28/02/2017 – 31/03/2017.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]