Nowy produkt w ofercie – Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo powiększa swoją ofertę o nowy fundusz inwestujący w opcje, który jest dostępny od marca br. Copernicus Options Opportunity (D) FIZ będzie lokował aktywa w instrumenty pochodne na rynkach regulowanych, w szczególności na giełdach Eurex i CBOE. Inwestycje dotyczą instrumentów, które są zaliczane do najbardziej płynnych na światowych rynkach kapitałowych. Zarządzającym funduszem jest wieloletni i doświadczony inwestor Dariusz Baran, który strategię inwestycyjną Copernicus Options Opportunity (D) FIZ opiera o zaawansowane metody matematyczne maksymalizujące zysk i minimalizujące ryzyko. Fundusze tego typu charakteryzują się przede wszystkim zdolnością do generowania dodatnich stóp zwrotu zarówno przy wzrostach, jak i spadkach rynków akcji i obligacji. Wysokie ryzyko inwestycyjne kompensowane jest potencjalnymi, ponadprzeciętnymi zyskami. Natomiast wykorzystanie tzw. multistrategii inwestycyjnych pozwala zarządzającemu na elastyczne dostosowywanie swoich decyzji inwestycyjnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej, w przeciwieństwie to typowych funduszy działających w oparciu o szczegółową politykę inwestycyjną.

Więcej informacji pod adresem www.optionsfiz.pl

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]