Odkryj z nami

nowe obszary inwestowania

Nie zmieniać! Przycisk przewijania – „o nas”

O nas

Copernicus Capital TFI S.A. jest jednym z pierwszych w Polsce, niezależnym od instytucji finansowych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Działa na rynku funduszy od października 2004 roku na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Copernicus jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Głównymi obszarami działalności Copernicus Capital TFI S.A. są :

 kwadrat-01 dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte kwadrat-01 fundusze sekurytyzacyjne kwadrat-01 fundusze inwestycyjne otwarte.

Towarzystwo obecnie zarządza majątkiem o łącznej wartości blisko 9,0 mld zł. Pod względem liczby zarządzanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych Copernicus zajmuje pierwsze miejsce na rynku.

Wyróżnia nas nie tylko doświadczenie i zdobyte uprawnienia, ale ogromne zaplecze autorskich rozwiązań oraz przejrzyste zasady współpracy.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko :

Praktykant/Praktykantka Dział Prawny

Prawniczka/Prawnik_FIZ_TFI

Samodzielny Księgowy / Księgowa

Junior Sale

Arkadiusz Huzarek

Prezes Zarządu 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi organami administracji publicznej i sądami. Wykonywał także funkcje z zakresu nadzorowania działalności operacyjnej oraz uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu produktów finansowych.

 

Agnieszka Mydlarz

Członek Zarządu

 

 

Tomasz Bedla  Członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

Tomasz Bedla

Wiceprezes Zarządu

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelariach prawnych oraz Domu Maklerskim IDM S.A. W Copernicus Capital TFI S.A. pracował na stanowisku Prawnika, a później pełnił również funkcję Prokurenta Spółki. Obecnie jest odpowiedzialny za Departament Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz Dział Prawny.

 

Monika Trzeciak  Członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

Monika Jabłońska

Członek Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Finansów w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada tytuł kwalifikacyjny specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 525/08. Początkowo, doświadczenie zawodowe zdobywała jako księgowa m.in. w Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. oraz Biurze Rachunkowo - Doradczym ENTER. W Copernicus Securities pracowała jako Specjalista Ewidencji Papierów Wartościowych oraz Zarządzający Ryzykiem. Obecnie odpowiedzialna za Departament Operacji.