Odpowiedzialność względem klientów jest dla nas sprawą równie istotną jak szacunek do współpracowników.

  • Janus Enterprise S.A. w likwidacji [dawniej Copernicus Capital TFI S.A.]
  • Likwidator
  • Rada nadzorcza

Piotr Pietrzyk

Piotr Rybicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Biegły rewident, doświadczony specjalista w zakresie w finansów korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej.

 

Ukończył Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji.

 

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prezes zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o

Marcin Billewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Ekspert w zakresie rynków finansowych, twórca innowacyjnych produktów inwestycyjnych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych. Z rynkiem finansowym związany jest od wielu lat. Makler papierów wartościowych (nr licencji 751).

 

Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, jednostki międzyuczelnianej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego, Ecole de Commerce w Tuluzie i Uniwersytetu w Glasgow.

Marcin Billewicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w zakresie rynków finansowych, twórca innowacyjnych produktów inwestycyjnych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych. Z rynkiem finansowym związany jest od wielu lat. Makler papierów wartościowych (nr licencji 751).

Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, jednostki międzyuczelnianej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego, Ecole de Commerce w Tuluzie i Uniwersytetu w Glasgow.

Jacek Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Ponad 22 lata doświadczenia w pracy z podmiotami z ramienia funduszy inwestycyjnych, Partner w Enterprise Investors gdzie pracował ponad 17 lat. Członek Rad Nadzorczych w ponad 20 spółkach.

 

Doświadczony inwestor, który przeprowadził kilkanaście inwestycji oraz sprzedaży firm w znacznie zróżnicowanych transakcjach – od kilku do 150 milionów Euro. Wcześniej konsultant w Arthur Andersen oraz Company Assistance.

 

W latach 2013-2016 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Marek Witkowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Ekspert w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego dla przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie dotyczące przygotowania i przeprowadzania zarówno ofert publicznych jak i niepublicznych, sporządzania prospektów emisyjnych oraz pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

 

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach finansowych m.in. w Narodowym Banku Polskim (Departament Statystyk) oraz w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie w latach 1998-2000 był Kierownikiem Zespołu Analiz i Relacji Inwestorskich w Biurze Emisji i Relacji Inwestorskich.

 

Następnie pracował w Investor Relations Partners. Współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.

Magdalena Bartoś

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwesytetu SPWS. Ukończyła również cykl egzaminów ACCA oraz studia podyplomowe w zakresie współpracy biznesowej z Afryką. Zarządzała obszarem finansów przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, w tym spółek publicznych oraz była doradcą w zespole Ernst & Young.

 

W latach 2014-2016 pracowała jako Dyrektor Zarządzający ds. ekonomiczno-finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna. Wcześniej pracowała w Nike Poland jako dyrektor finansowy, a w latach 2009-2012 pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego Grupy Zelmer.

 

W latach 2007-2009 w Grupie PKN Orlen odpowiadała za integrację obszaru finansów rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy CFO Mazeikiu Nafta odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania

Marek Plota

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Radca prawny; Licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji: 23229, wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

 

W latach 2011-2013 był Doradcą Wrocław 2012 sp. z o.o. w okresie przygotowań do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W latach 2012-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego.

Od 2012 r. Właściciel RM Legal Kancelaria Radców Prawnych; a od 2014 r. Prezes Zarządu RM Compliance Group.

 

Od maja 2015 r. związany z Copernicus Securities S.A. gdzie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Tomasz Gajdziński

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego. Negocjator budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami na arenie międzynarodowej.

 

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej  w Bielsku – Białej na kierunku  Zarządzanie i Marketing oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach specjalności Zarządzanie wartością Firmy.

 

Na przestrzeni lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w następujących spółkach: Mieszko S.A, Silvest S.A. oraz  Hyperion S.A.