Początek roku na rynkach. Podsumowanie.

Początek roku okazał się nieudany dla spółek z polskiej giełdy. Po odbiciu, jakie miało miejsce w drugiej połowie grudnia, indeks WIG notował spadki już od pierwszych sesji  w 2016. Natomiast na rynku polskiego długu, pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł niewielkie wzrosty rentowności dziesięcioletniej obligacji skarbowej.

W styczniu przeceniały się nie tylko nasze krajowe spółki. Negatywny sentyment dotknął także największe parkiety na świecie, a wszystko to na tle mocno zniżkujących cen ropy naftowej. Nie był to zatem udany miesiąc dla rynków finansowych. Dodatkowo polski złoty ucierpiał pod wpływem nieoczekiwanej decyzji o obniżeniu ratingu Polski przez agencję Standard & Poor’s, podyktowanej głównie czynnikami politycznymi.

„Podtrzymujemy nasze stanowisko z początku roku, że perspektywy na najbliższy okres dla polskich akcji mogą nie być zbyt optymistyczne, zwłaszcza w pierwszej połowie 2016, z uwagi na utrzymujące się ryzyko polityczne, a także brak widoków na wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W nasz scenariusz dobrze wpisała się najnowsza publikacja indeksu PMI dla polskiego przemysłu, która okazała się sporo gorsza od oczekiwań rynkowych. Podtrzymujemy również opinię o możliwej obniżce stóp procentowych przez RPP. Ostatnia fala przeceny złotego spowodowana obniżeniem ratingu przez agencję Standard & Poor’s wydaje się wygasać. Gdyby polska waluta w kolejnych tygodniach dalej zyskiwała na wartości, może to skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podjęcia decyzji o cięciu stóp procentowych. Na ten moment rynek skupia uwagę na rozpoczętym niedawno sezonie wyników za czwarty kwartał 2015. Z kolei           z danych zagranicznych istotne na pewno będą informacje napływające z Chin oraz dane o bezrobociu    w USA, które mogą podpowiedzieć jak ukształtuje się w najbliższym czasie polityka monetarna Rezerwy Federalnej.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk Copernicus Capital TFI S.A.

Na rynku polskiego długu na zamknięciu notowań w dniu 29 stycznia 2016 roku rentowność polskiej dziesięciolatki wynosiła 3,153%, czyli była wyższa o niewiele ponad 0,2% od poziomów zamknięcia w ostatnim dniu sesyjnym ubiegłego roku. Do rozstrzygnięcia w najbliższych tygodniach pozostaje niewątpliwie kilka kwestii, które będą miały bezpośrednie przełożenie na zachowanie się polskiego długu w pierwszej połowie bieżącego roku. Obecnie mają miejsce zmiany w składzie Rady Polityki Pieniężnej.  W połowie roku powołany zostanie Prezes Narodowego Banku Polskiego. Cały czas również trwają poszukiwania źródeł wpływów do budżetu, które pozwolą na realizację części obietnic wyborczych. Ostateczny kształt powinny przybrać sztandarowe projekty rządzącej samodzielnie partii Prawo  i Sprawiedliwość oraz wybranego w ubiegłym roku Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Finał tych wszystkich wydarzeń zostanie wreszcie z pewnością oceniony przez agencje ratingowe, co dla wielu uczestników polskiego rynku długu będzie wyznacznikiem tego, czy warto inwestować w polskie papiery dłużne.

„Cały czas również pozostajemy w środowisku deflacyjnym, przy utrzymujących się na bardzo niskich poziomach cenach surowców na światowych rynkach. W ostatnim miesiącu rozszerzyliśmy się również wyraźnie w spreadzie w stosunku do dziesięcioletniej obligacji niemieckiej, co z pewnością może przemawiać za szansą na wzrost cen polskich obligacji skarbowych. Biorąc jednak pod uwagę dość dużo nierozstrzygniętych jeszcze kwestii, które niewątpliwie będą miały przełożenie na zachowanie się polskiego rynku długu w najbliższym czasie, uważnie obserwujemy wszystkie bieżące wydarzenia, pozostając umiarkowanymi optymistami w kwestii jego zachowania się w niedalekiej przyszłości.” – komentuje Krzysztof Orliński, Doradca Inwestycyjny, Analityk Copernicus Capital TFI S.A.

Jeżeli chodzi o fundusze z „parasola” Copernicus FIO to Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus z wynikiem 0,13%* za ostatni miesiąc plasuje się w połowie zestawienia funduszy dłużnych PLN papierów uniwersalnych. Subfundusze akcyjne utrzymują dobre, wysokie pozycje w dłużej perspektywie.*

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/12/2015 – 29/01/2016; perspektywa 36M

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]