Podsumowanie bieżących tendencji gospodarczych

Marcin Mróz Główny Ekonomista Copernicus Capital TFI S.A.

„Gospodarka według Mroza”

Marcin Mróz, Główny Ekonomista

 

  • pod względem wzrostu gospodarczego globalnie pozostajemy w trendzie horyzontalnym. W kwietniowym WEO MFW prognozuje tegoroczną dynamikę PKB dla świata na poziomie 3,2%, czyli bardzo podobnie jak rok wcześniej lecz o 0,2pp niżej niż szacowano w styczniu. Wzrost gospodarczy w grupie rynków rozwiniętych prognozowany jest na poziomie 1,9%, czyli dokładnie tyle ile rok wcześniej. Stabilnie wyglądają też prognozy wzrostu zarówno dla całej grupy rynków wschodzących ( 4,1% vs. 4,0% w 2015) jak i dla naszego regionu (3,5% vs. 3,5% w 2015).
  • a w polityce pieniężnej głównych banków centralnych dominują gołębie tony. EBC w kwietniu pozostawił wprawdzie stopy procentowe na niezmienionym (rekordowo niskim) poziomie (referencyjna: 0,00%, depozytowa: -0,40%). Lecz na konferencji prasowej po spotkaniu prezes Draghi wyraźnie podkreślił, że: „stopy te pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres”, a skup aktywów „ma być prowadzony do końca marca 2017, a w razie potrzeby jeszcze dłużej”. Krótko mówiąc EBC wciąż jest gotów do dalszego poluzowania polityki pieniężnej. Po drugiej stronie oceanu również powoli przesuwamy się w gołębią stronę. Po ostatnim, słabszym odczycie z amerykańskiego rynku pracy coraz więcej instytucji obstawia, że przed końcem roku zobaczymy jedynie jedną 25-punkowa podwyżkę amerykańskich stóp procentowych.
  • na rynku ropy obserwujemy utrzymującą się presję na wzrost cen. Od początku roku do końca kwietnia ceny ropy Brent wzrosły o prawie 25% a w samym kwietniu o prawie 20%. Wpływ na to miały informacje o pogarszającej się produkcji w USA oraz spekulacje o możliwym ograniczeniu wydobycia przez głównych producentów ropy. Choć spekulacje te do tej pory nie znalazły potwierdzenia w decyzjach OPEC, czynnik ten nie znika z radarów inwestorów, niezmiennie pozostając czynnikiem wspierającym stabilizację cen ropy powyżej 40 USD za baryłkę.
  •  a w kraju główne sektory gospodarki pokazywały dość przeciętne wyniki. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu jedynie o 0,5% rdr, co przełożyło się na średni wzrost w pierwszym kwartale o 2,9% rdr, czyli znacznie słabszy niż kwartał wcześniej (5,6% rdr). Słabiej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku wypadły też wyniki budownictwa. Relatywnie najlepiej wyglądała sprzedaż detaliczna, która w pierwszym kwartale 2016 roku wzrosła o 6,5% rdr, czyli dokładnie tyle co kwartał wcześniej. Naszym zdaniem, pogorszenie koniunktury obserwowane w pierwszym kwartale jest zjawiskiem przejściowym i w kolejnych kwartałach powinniśmy zobaczyć stopniową poprawę sytuacji gospodarczej (szczególnie w drugiej połowie roku gdy w pełni objawią się efekty programu 500+). Podtrzymujemy więc nasze oczekiwania na całoroczny wzrost gospodarczy na poziomie 3,8%.
  • w kwietniu, zgodnie ze wstępnym odczytem GUS, dynamika cen dóbr i usług konsumpcyjnych wyniosła -1,1% rdr co wyznaczało 22 miesiąc deflacji w polskiej gospodarce. Naszym zdaniem – pomimo wyższych cen paliw i stopniowego zanikania dysinflacyjnej presji ze strony cen żywności – ujemne wyniki inflacji pozostaną z nami do jesieni.
  •  w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna niezmiennie wynosiła więc 1,50%. Dodatkowo, RPP konsekwentnie podtrzymywała też pogląd, że bieżący poziom stóp procentowych jest właściwy dla polskiej gospodarki. Niemniej jednak naszym zdaniem utrzymuje się spore ryzyko iż w drugiej połowie roku zobaczymy przynajmniej jedną „polityczną” obniżkę stóp NBP.

 

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]