Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze akcyjne Copernicus FIO skutecznie wykorzystały hossę panującą na giełdzie  w ostatnim czasie. W ciągu miesiąca Subfundusz Akcji zarobił 5,9%* a Spółek Wzrostowych 5,7%*. Nieustannie zajmują też wysokie pozycje w długim horyzoncie czasowym. Sentyment na rynku akcji wciąż jest bardzo dobry, co potwierdza, że grudniowe wzrosty to nie był tylko sezonowy efekt rajdu Świętego Mikołaja.

Stopa zwrotu osiągnięta przez Subfundusz Akcji i Subfundusz Spółek Wzrostowych w ciągu 12-tu miesięcy przekroczyła 31%* przy benchmarku powyżej 24%*.

Untitled-1(grupa akcji polskich uniwersalnych)

„Na naszym parkiecie pozytywnie wyróżnił się sektor średnich spółek, chociaż pozostałe indeksy giełdowe również radziły sobie imponująco. Szeroki rynek akcji urósł w styczniu o ponad 6,7% (indeks WIG),  a sektor dużych spółek niecałe 5,6% (indeks WIG20). Dużą niespodziankę zafundował inwestorom mWIG40 ze wzrostem wartości o ponad 10%. Niemiecki indeks DAX uplasował się zaledwie o 0,47% wyżej od zamknięcia na ostatniej sesji w grudniu. Spodziewamy się, że w 2017 roku istotną rolę dla rynków finansowych w ogóle, w tym również dla rynku akcji będzie odgrywała prezydentura Donalda Trumpa. Inwestorzy zastanawiają się obecnie w jakim stopniu i czy w ogóle zostaną zrealizowane obietnice przedwyborcze. ” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus w ciągu ostatnich 36 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 6,43%*.

„Na początku nowego roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen długoterminowych obligacji Skarbu Państwa. Rentowności obligacji na początku stycznia z obszaru 3,70% spadły w okolice 3,50%, jednak nie był to ruch trwały. Dość szybko rynek długu powrócił do tendencji z czwartego kwartału 2016 i na koniec stycznia poziom rentowności wynosił około 3,90%. Wskaźnik CPI dla Polski uplasował się na poziomie 0,8%, co potwierdza wcześniejsze prognozy rynkowe, że polska inflacja szybko odbije w górę  z powodu niskiej bazy w 2016 związanej z ceną ropy naftowej. Negatywną niespodzianką natomiast okazały się dane na temat grudniowego wykonania budżetu pokazujące miesięczny deficyt na poziomie 18,7 mld PLN. Taki odczyt wskazuje, że tegoroczny deficyt budżetowy może wywierać negatywną presję na ceny obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Jeśli chodzi o politykę monetarną, na ten moment konsensus rynkowy co do stóp procentowych w naszym kraju nie przewiduje żadnych zmian w 2017 r., a styczniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego nie przyniosło przełomu w polityce monetarnej Strefy Euro.” – dodaje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/12/2016 – 31/01/2017; 31/01/2016 – 31/01/2017; 31/01/2015 – 31/01/2017; 31/01/2012 – 31/01/2017.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]