Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusz Spółek Wzrostowych oraz Subfundusz Akcji Copernicus FIO utrzymują pozycję lidera i wicelidera w dłuższym horyzoncie czasowym.

Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 35,66%* pozostaje liderem w swojej grupie porównawczej na przestrzeni ostatnich 36M. Średnia w grupie dla tego okresu wynosi zaledwie 5,41%*. Pozycję wicelidera w zestawieniu w tym okresie zajmuje też Copernicus Akcji, z bardzo dobrym wynikiem 31,00%*. Natomiast w ostatnim miesiącu obydwa fundusze wypracowały rezultaty powyżej średniej w grupie (wynoszącej 6,30%*), osiągając poziomy odpowiednio 7,62%* oraz 9,64%*.

„Szeroki rynek polskich akcji znajdował się w marcu w wyraźnym trendzie wzrostowym, będącym kontynuacją ruchu rozpoczętego w okolicach połowy stycznia. Tym razem inwestorzy mogą zaliczyć miesiąc do bardzo udanych, bowiem indeks WIG zwiększył swoją wartość o prawie 8%, a WIG20 ponad 9%. Rynkom akcji pomogły decyzje najważniejszych banków centralnych, co było widać nie tylko na naszym parkiecie, lecz także na giełdach zagranicznych. Niemiecki DAX zanotował wzrost o prawie 5%, a turecki indeks BIST100 o prawie 10%. Obecnie zakończył się I kwartał 2016, stąd też rynek powoli czeka już na pierwsze sprawozdania finansowe za ten okres. Z początkiem kwietnia ruszył zapowiadany szumnie program Rodzina 500+, który z pewnością przełoży się na wzrost wydatków konsumpcyjnych. Jednocześnie w połowie marca skończyła się pula środków na ten rok z programu Mieszkanie dla Młodych. O tym, w jaki sposób polityka gospodarcza obecnego rządu wpłynie na rynek akcji, przekonamy się już wkrótce.” – komentuje Jacek Wojton, Zarządzający, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus w marcu wypracował przyzwoity rezultat na poziomie 0,44%*, przy najsłabszym wyniku w grupie porównawczej równym -0,33%*.

„Presja deflacyjna w polskiej gospodarce wciąż nie odpuszcza. Wstępny szacunek rocznego wskaźnika CPI uplasował się na koniec marca na poziomie -0,9%, podczas gdy rynek oczekiwał wartości -0,8%. Prawdopodobnie ten odczyt nie wpłynie w żaden sposób na najbliższą decyzję Rady Polityki Pieniężnej i po raz kolejny, tak jak oczekuje tego rynek, stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie. Rentowności polskich skarbowych obligacji 10-letnich w marcu spadały. Czynnikiem sprzyjającym obecnie temu rynkowi jest wyłączenie tych instrumentów z podstawy opodatkowania podatkiem bankowym, dlatego w najbliższym czasie można spodziewać się zwiększonego zainteresowania papierami skarbowymi ze strony krajowych instytucji finansowych. Na marcowym posiedzeniu ECB Mario Draghi tym razem chyba sprostał oczekiwaniom rynku jeśli chodzi o zakres modyfikacji w polityce pieniężnej, jednak kurs EURUSD tylko na chwilę zanurkował, a przez resztę miesiąca systematycznie wzrastał. Takiemu scenariuszowi walutowemu sprzyjał gołębi komunikat po posiedzeniu FED, który dał do zrozumienia, że nie spieszy się z podwyżkami stóp procentowych.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

 

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 29/02/2016 – 31/03/2016; 31/03/2013 – 31/03/2016;

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]