Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusz Akcji Copernicus FIO wiceliderem w kwietniu 2016 w swojej grupie porównawczej a Subfundusz Spółek Wzrostowych na 3 miejscu zestawienia.

Dobra polityka inwestycyjna oraz doświadczenie zarządzającego przekładają się na sukces funduszy akcyjnych Copernicus FIO. I tak, Subfundusz Akcji z wynikiem 2,55%* prawie trzykrotnie „pobił” w kwietniu średnią dla swojej grupy porównawczej wynoszącą -1,29%*. Świetne wyniki utrzymuje też w dłuższym horyzoncie czasowym – na przestrzeni ostatnich 36M uzyskał rezultat 39,35%*, co czyni go wiceliderem zestawienia.

3. miejsce na podium w kwietniu w swojej grupie porównawczej zajmuje też Copernicus Spółek Wzrostowych z wynikiem 2,47%*. Co ważne, uplasował się też na 2. miejscu w perspektywie 3M (z wynikiem 16,31%* przy średniej w grupie 7,26%*) oraz pozycji lidera w okresie ostatnich 36M (z wynikiem 47,05%* przy średniej w grupie 6,51%*).

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Liderem

„Rynek akcji polskich, po niezwykle udanym okresie w marcu, przeszedł w fazę konsolidacji, która potencjalnie może zwiastować korektę wielotygodniowych wzrostów. Główne indeksy polskiego parkietu zanotowały w kwietniu spadki około 2,8% w przypadku WIGu oraz około 5% w przypadku WIG20. Dużo lepiej na tle naszego rynku wypadł niemiecki indeks DAX ze wzrostem około 0,7%, chociaż oczywiście nominalny wzrost wartości indeksu nie jest imponujący. Również turecki rynek akcji mierzony indeksem BIST100 zachowywał się sporo lepiej od polskiej giełdy przy wzroście miesięcznym niespełna 2,5%. Obecnie trwa sezon wyników spółek za I kwartał 2016. Jesteśmy również już po publikacji odczytów PMI za kwiecień, które raczej wypadły słabo na tle oczekiwań rynkowych, w tym niski PMI dla Polski oraz Chin. Dla inwestorów dosyć istotną kwestią w maju będzie to, co zrobi z ratingiem Polski agencja Moody’s. Wydaje się, że rynek już raczej zdyskontował ewentualne obniżenie ratingu.” – komentuje Jacek Wojton, Zarządzający, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus wypracował w kwietniu bardzo dobry wynik na poziomie 0,69%*, przy średniej w grupie referencyjnej 0,03%*, co daje mu 3. pozycję w zestawieniu. Natomiast na przestrzeni ostatnich 3M osiągnął rezultat 1,66%*, co czyni go wiceliderem swojej grupy porównawczej. W perspektywie 36M zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 12.62%*.

„Podobnie jak przed miesiącem roczny wskaźnik CPI dla polskiej gospodarki zaskoczył rynek in minus. Spodziewano się spadku o 1%, natomiast opublikowano odczyt na poziomie -1,1%. Dane wyszły poniżej oczekiwań, podczas gdy na rynku ropy w kwietniu mieliśmy do czynienia ze znaczną zwyżką cen. Cena tego surowca w kontraktach futures notowała dwucyfrowe wzrosty. Kwiecień był również miesiącem, w którym polska waluta dosyć wyraźnie straciła na wartości. Kurs EURPLN uplasował się na koniec miesiąca około 3% powyżej zamknięcia z końca marca. Przed nami majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej – rynek nie spodziewa się, że Rada zmieni stopy procentowe. Kwiecień nie był udanym miesiącem dla polskich obligacji skarbowych. Rentowności 10-letnich papierów z tego segmentu systematycznie pięły się w górę. Na ostatnim posiedzeniu Fed’u nie pojawiło się właściwie nic takiego, co byłoby istotne dla wygenerowania zmienności na rynkach finansowych.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/03/2016 – 29/04/2016; 31/01/2016 – 29/04/2016; 30/04/2013 – 20/04/2016

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online (dostęp : 05.05.2016 r. https://www.analizy.pl/fundusze/).

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]