Subfundusz Copernicus Dłużny Skarbowy Plus liderem w maju 2016 w swojej grupie porównawczej

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus wypracował w maju bardzo dobry wynik na poziomie 0,2%*, przy średniej w grupie referencyjnej -0,05%*, co daje mu 1. pozycję w zestawieniu. Natomiast na przestrzeni ostatnich 3M osiągnął rezultat 1,33%*, co czyni go wiceliderem swojej grupy porównawczej.

„Deflacja wciąż nie odpuszcza, co widać po wstępnym odczycie polskiego wskaźnika CPI – rynek oczekiwał poziomu -0,9%, podczas gdy opublikowano wartość -1,0%. W dalszym ciągu uważamy, że Rada Polityki Pieniężnej, pomimo silnej presji deflacyjnej, nie zmieni poziomu stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Ewentualna korekta prowadzonej polityki monetarnej może nastąpić w drugiej połowie roku, jednak jednym z istotnych czynników wpływających na przyszłe decyzje Rady będzie sytuacja na rynku walutowym. Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych na koniec maja uplasowała się powyżej 3%, co wpisuje się w kontynuację negatywnego trendu dla obligacji rozpoczętego w połowie marca. Na czerwcowym posiedzeniu ECB nie zostało powiedziane nic, co wniosłoby jakiś nowy element zmieniający obraz rynku. Przed nami jeszcze posiedzenie FED, które może być interesujące w kontekście ostatnich zaskakujących danych z rynku pracy USA.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Natomiast subfundusze akcyjne Copernicus FIO, Copernicus FIO Spółek Wzrostowych oraz Copernicus FIO Akcji, utrzymują niezmiennie świetne wyniki w dłuższej perspektywie czasowej. I tak na przestrzeni ostatnich 36M uzyskały rezultat odpowiednio 29,52%* oraz 23,73%*, co czyni je liderem i wiceliderem zestawienia. Podobnie jak w przypadku stopy zwrotu za 60M. Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 61,99* zajmuje pierwsze miejsce zestawienia, natomiast Subfundus Akcji 11,59* drugie miejsce.

„Po długim wyczekiwaniu i niepewności związanej z decyzją agencji ratingowej Moody’s, okazało się, że rating Polski nie został obniżony, a jedynie zmieniono perspektywę ze stabilnej na negatywną. Rynkowi akcji niewiele to jednak pomogło. Główne indeksy naszego parkietu zniżkowały w maju – indeks WIG o 3,8%, a WIG20 o 4,7%. W tym samym czasie niemiecki DAX urósł ponad 2%, a japoński Nikkei aż 3,4%. Obecnie głównymi globalnymi czynnikami niepewności są tzw. Brexit i dalsza polityka monetarna FED, która będzie miała wpływ na rynki wschodzące. Na lokalnym podwórku znaczenie mają czynniki polityczne, w szczególności ostateczny pomysł na rozwiązanie problemu kredytów CHF oraz podatek od sprzedaży detalicznej. Niepokoi również ostatni odczyt PKB. Jednak w kolejnych kwartałach powinny pojawić się pozytywne efekty programu 500 plus.” – podsumowuje Kamil Krukowski.

Print

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 30/04/2016 – 31/05/2016; 31/05/2013 – 31/05/2016; 29/02/2016 – 31/05/2016; 31/05/2011 – 31/05/2016

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]