Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze akcyjne Copernicus FIO utrzymują nieustannie bardzo dobre wyniki i wysokie pozycje w swoich grupach porównawczych w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusze akcyjne ze względu na swój charakter są bardziej wrażliwe na chwilowe zawirowania rynkowe. Efekty wybranej strategii inwestycyjnej widać zatem najlepiej w perspektywie długookresowej, która pozwala ocenić umiejętności Zarządzającego oraz skuteczność podejmowanych przez niego decyzji.

I tak, Copernicus Spółek Wzrostowych na przestrzeni ostatnich 6 i 12 miesięcy uplasował się na 3. pozycji w grupie akcji polskich uniwersalnych, a w ciągu 36 miesięcy wypracował 26,11%*, co daje mu pozycję lidera, na której utrzymuje się już od dłuższego czasu.

Natomiast Copernicus Akcji za wyniki w ostatnich 6 i 12 miesięcy zajmuje 4. miejsce w zestawieniu,  a w perspektywie 36M uplasował się na 3. pozycji, z wynikiem 24,31%*.

Co ważne, obydwa fundusze utrzymują wysoką powtarzalność osiąganych długoterminowo wyników i nieustannie utrzymują się w czołówce zestawienia.

„Inwestorzy mogą zaliczyć lipiec do udanych. Od dołka, tuż po brytyjskim referendum, ceny akcji średnio rzecz biorąc już tylko pięły się w górę. Indeks WIG zanotował wzrost około 3,2%, natomiast średnie spółki mierzone indeksem mWIG40 zwyżkowały około 6%. To dobry wynik jak na okres zaledwie jednego miesiąca. Jeszcze więcej można było zarobić inwestując w akcje niemieckich spółek – DAX wzrósł w lipcu o prawie 7%. Na tym tle słabo wypadła giełda w Turcji, której przeszkodziła próba zamachu stanu, co potwierdza wciąż duże ryzyko polityczne w tym kraju. Obecnie jesteśmy po odczytach wskaźników PMI za lipiec, które przeważnie wyszły słabsze od oczekiwań rynkowych. Aktualnie jednak istotniejszy jest sezon wyników kwartalnych, który niedawno się rozpoczął. Jeśli spółki zaskoczą pozytywnie inwestorów, jest szansa, że lipcowy trend będzie kontynuowany.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Natomiast Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus plasuje się ponad średnią w swojej grupie referencyjnej, zajmując w perspektywie 6 i 12M miejsca w pierwszej 10. zestawienia (odpowiednio 7. i 5.).

„Polskie 10-letnie obligacje skarbowe zyskały na wartości od czasu referendum w Wielkiej Brytanii. W lipcu rentowności dziesięciolatek oscylowały wokół 2,90%, przy czym obecnie zbliżamy się już raczej do poziomu 2,80%. W ubiegłym miesiącu miały miejsce dwa istotne dla rynku długu zdarzenia – decyzja Fitch dotycząca ratingu Polski oraz próba wojskowego zamachu stanu w Turcji. Decyzja agencji ratingowej okazała się chyba lepsza niż sądził rynek (oczekiwano raczej obniżenia perspektywy), jednak wydarzenia w Turcji odebrały inwestorom apetyt na ryzyko związane z rynkami wschodzącymi. Nie ustępuje wciąż presja deflacyjna. Ostatni odczyt wstępnego wskaźnika CPI dla Polski okazał się niższy od oczekiwań o 0,1 pp. Na lipcowym posiedzeniu FED nie podniósł stóp procentowych, jednak pojawiła się w komunikacie fraza o tym, że krótkoterminowe ryzyka uległy zmniejszeniu. Europejski Bank Centralny również postanowił poczekać ze zmianami w parametrach polityki pieniężnej. We wrześniu ECB opublikuje nową projekcję inflacyjną, która będzie brała pod uwagę skutki decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej.” – podsumowuje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/01/2016 – 31/07/2016; 31/07/2015 – 31/07/2016; 31/07/2013 – 31/07/2016.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]