Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze akcyjne Copernicus FIO utrzymują nieustannie bardzo dobre wyniki i wysokie pozycje w swoich grupach porównawczych w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Fundusze akcyjne ze względu na swój charakter są bardziej wrażliwe na chwilowe zawirowania rynkowe. Efekty wybranej strategii inwestycyjnej widać zatem najlepiej w perspektywie długookresowej, która pozwala ocenić umiejętności Zarządzającego oraz skuteczność podejmowanych przez niego decyzji.

I tak, Copernicus Spółek Wzrostowych na przestrzeni ostatnich 6 i 12 miesięcy uplasował się na 3. pozycji w grupie akcji polskich uniwersalnych, a w ciągu 36 miesięcy wypracował 26,11%*, co daje mu pozycję lidera, na której utrzymuje się już od dłuższego czasu.

Natomiast Copernicus Akcji za wyniki w ostatnich 6 i 12 miesięcy zajmuje 4. miejsce w zestawieniu,  a w perspektywie 36M uplasował się na 3. pozycji, z wynikiem 24,31%*.

Co ważne, obydwa fundusze utrzymują wysoką powtarzalność osiąganych długoterminowo wyników i nieustannie utrzymują się w czołówce zestawienia.

„Inwestorzy mogą zaliczyć lipiec do udanych. Od dołka, tuż po brytyjskim referendum, ceny akcji średnio rzecz biorąc już tylko pięły się w górę. Indeks WIG zanotował wzrost około 3,2%, natomiast średnie spółki mierzone indeksem mWIG40 zwyżkowały około 6%. To dobry wynik jak na okres zaledwie jednego miesiąca. Jeszcze więcej można było zarobić inwestując w akcje niemieckich spółek – DAX wzrósł w lipcu o prawie 7%. Na tym tle słabo wypadła giełda w Turcji, której przeszkodziła próba zamachu stanu, co potwierdza wciąż duże ryzyko polityczne w tym kraju. Obecnie jesteśmy po odczytach wskaźników PMI za lipiec, które przeważnie wyszły słabsze od oczekiwań rynkowych. Aktualnie jednak istotniejszy jest sezon wyników kwartalnych, który niedawno się rozpoczął. Jeśli spółki zaskoczą pozytywnie inwestorów, jest szansa, że lipcowy trend będzie kontynuowany.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Natomiast Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus plasuje się ponad średnią w swojej grupie referencyjnej, zajmując w perspektywie 6 i 12M miejsca w pierwszej 10. zestawienia (odpowiednio 7. i 5.).

„Polskie 10-letnie obligacje skarbowe zyskały na wartości od czasu referendum w Wielkiej Brytanii. W lipcu rentowności dziesięciolatek oscylowały wokół 2,90%, przy czym obecnie zbliżamy się już raczej do poziomu 2,80%. W ubiegłym miesiącu miały miejsce dwa istotne dla rynku długu zdarzenia – decyzja Fitch dotycząca ratingu Polski oraz próba wojskowego zamachu stanu w Turcji. Decyzja agencji ratingowej okazała się chyba lepsza niż sądził rynek (oczekiwano raczej obniżenia perspektywy), jednak wydarzenia w Turcji odebrały inwestorom apetyt na ryzyko związane z rynkami wschodzącymi. Nie ustępuje wciąż presja deflacyjna. Ostatni odczyt wstępnego wskaźnika CPI dla Polski okazał się niższy od oczekiwań o 0,1 pp. Na lipcowym posiedzeniu FED nie podniósł stóp procentowych, jednak pojawiła się w komunikacie fraza o tym, że krótkoterminowe ryzyka uległy zmniejszeniu. Europejski Bank Centralny również postanowił poczekać ze zmianami w parametrach polityki pieniężnej. We wrześniu ECB opublikuje nową projekcję inflacyjną, która będzie brała pod uwagę skutki decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej.” – podsumowuje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/01/2016 – 31/07/2016; 31/07/2015 – 31/07/2016; 31/07/2013 – 31/07/2016.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]