Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze akcyjne Copernicus FIO utrzymują bardzo dobre wyniki w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Copernicus Spółek Wzrostowych na przestrzeni ostatnich 12 i 36 miesięcy uplasował się na 2. pozycji w grupie akcji polskich uniwersalnych, z wynikami odpowiednio 6,80%* i 23,31%*.

Natomiast Copernicus Akcji za wyniki z ostatnich 6 i 12 miesięcy zajmuje 4. miejsce w zestawieniu,  a w perspektywie 36 miesięcy uplasował się na 3. pozycji, z wynikiem 20,98%*.

Obydwa fundusze utrzymują wysoką powtarzalność osiąganych długoterminowo wyników.

 

„Na rynku akcji zakończył się właśnie sezon wyników za drugi kwartał. Nie obyło się bez zaskoczeń, zarówno tych mocno negatywnych, jak i pozytywnych. Pierwsza połowa sierpnia na polskiej giełdzie to kontynuacja lipcowych wzrostów. Indeks WIG w tym okresie próbował atakować poziom 49 000 punktów. Przez cały miesiąc polskie spółki dały średnio zarobić inwestorom 3,8%, a sektor dużych spółek z WIG20 pozwolił na zysk 1,9%. Za naszą zachodnią granicą inwestorzy również mieli powody do zadowolenia – DAX zanotował 2,5% wzrostu. Wśród sierpniowych indeksów PMI dla przemysłu mocno pozytywnie zaskoczył odczyt dla Wielkiej Brytanii. Jednak to, co teraz ma kluczowe znaczenie dla rynków finansowych, to jak szybko stopy procentowe w USA będą podnoszone. Najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się słabsze od oczekiwań rynkowych, ale czy to oznacza, że FED nie podniesie stóp w tym roku?” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

 

Natomiast Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus plasuje się ponad średnią w swojej grupie referencyjnej, zajmując w perspektywie 6 i 12 miesięcy miejsca w pierwszej 10. zestawienia (odpowiednio 7. i 9., z wynikami 2,09%* i 4,01%*).

 

„Sierpień był miesiącem odwrócenia wzrostowej tendencji na obligacjach. Pierwsza połowa miesiąca to kontynuacja trendu rozpoczętego jeszcze w czerwcu przy okazji Brexitu, który zakończył się dołkiem na rentownościach 10-letnich obligacji w okolicy 2,60%. Od tego czasu rentowności obligacji wyraźnie zmierzały w górę na fali spekulacji o tym, co zrobi Rezerwa Federalna. Ostatni odczyt wstępnego wskaźnika CPI dla Polski był nieco powyżej oczekiwań, jednak wciąż plasuje się blisko poziomu -1%. Z Rady Polityki Pieniężnej na razie nie widać zdecydowanych wypowiedzi o planowanych obniżkach stóp, raczej wskazuje się na stabilizację obecnego poziomu. Jednak rynek po ostatnich słabych odczytach o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z polskiej gospodarki powoli ukierunkowuje się w stronę oczekiwań na poluzowanie polityki monetarnej.” – podsumowuje Kamil Krukowski.

 

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 29/02/2016 – 31/08/2016; 31/08/2015 – 31/08/2016; 31/08/2013 – 31/08/2016.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]