Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusze akcyjne Copernicus FIO nieustannie w czołówce.

Subfundusz Spółek Wzrostowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 7,56%* co dało mu 3. miejsce w grupie akcji polskich uniwersalnych. Natomiast Subfundusz Akcji plasuje się tuż za nim z wynikiem 6,95%*. Średnia dla grupy w omawianym okresie kształtuje się na poziomie -1,35%. Najsłabszy fundusz zakończył ten okres prawie 13%* „pod kreską”.

W perspektywie 36 miesięcy subfundusze akcyjnie również prezentują powtarzalność osiąganych wyników. Subfundusz Akcji zajmuje 2. lokatę z wynikiem 7,21%* a Subfundusz Spółek Wzrostowych – 7. Miejsce przy stopie zwrotu 0,44%*. Średnia dla grupy to -9,02%*, a najsłabszy fundusz stracił aż 34,00%*.

„W październiku polska giełda wybiła się górą z trwającej ponad dwa miesiące konsolidacji. Indeks WIG przetestował poziom 49000 punktów, a WIG20 przebił barierę 1800 punktów. Miesięczne stopy zwrotu za październik raczej usatysfakcjonowały inwestorów – WIG zyskał 4,4%, a WIG20 nawet ponad 6%. To bardzo dobre wyniki na tle indeksu DAX, który w pierwszym miesiącu ostatniego kwartału wzrósł niecałe 1,5%. Obecnie trwa sezon wyników spółek za III kwartał 2016, jednak rynek akcji jest od jakiegoś czasu również pod presją ryzyka związanego z wyborami prezydenckimi w USA. Inwestorzy czekają również na grudniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym prawdopodobnie zostaną podniesione stopy procentowe. Co do danych dotyczących polskiej gospodarki, opublikowano ostatnio odczyt PMI dla przemysłu, który mocno negatywnie zaskoczył inwestorów. Może to mieć przełożenie na zachowanie się indeksów na GPW w listopadzie.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

„Ostatni kwartał 2016 rozpoczął się nie najlepiej dla polskiego długu skarbowego. Zresztą nasz rynek nie był odosobniony, ponieważ rentowności 10-letnich obligacji niemieckich czy amerykańskich również w październiku podążały w górę. Związane to było z oczekiwaniami rynku na zapowiedź redukcji programu skupu aktywów przez ECB. Jednak na październikowym posiedzeniu nie zmieniono parametrów polityki monetarnej. Nie dyskutowano również ani nad ograniczeniem skupu aktywów ani nad wydłużeniem go poza marzec 2017. Dlatego teraz rynek będzie czekał na grudniowe posiedzenie ECB. Wstępny wskaźnik CPI dla Polski wyniósł -0,2% r/r i uplasował się nieco powyżej średnich oczekiwań rynkowych. Na najbliższym posiedzeniu RPP nie spodziewamy się zaskoczeń.”– podsumowuje Kamil Krukowski.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/10/2015 – 31/10/2016; 31/08/2015 – 31/08/2016;

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]