Podsumowanie wyników Copernicus FIO

2016 rok był przede wszystkim udany dla Subfunduszy akcyjnych Copernicus FIO, które regularnie utrzymują się na wysokich pozycjach w swojej grupie porównawczej.  W przeciwieństwie do roku poprzedniego – akcje dały zarobić. Perspektywa na 2017 r. jest również optymistyczna.

Obydwa Subfundusze akcji notują bardzo dobre wyniki i wysokie pozycje w swoich grupach porównawczych w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym*. W perspektywie 60 m-cy Subfundusz Spółek Wzrostowych zajmuje nieprzerwanie pierwsze miejsce w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych z wynikiem 100,6%*. Subfundusz Akcji plasuje się na trzeciej pozycji ze stopą zwrotu na poziomie 63,5%*. Pozostałe, wysokie wyniki przedstawia poniższa tabela.

wyniki Copernicus fIO

Komentarz rynek akcji >>

Copernicus FIO Dłużny Skarbowy Plus w ciągu ostatniego roku wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,37%*, przy wyniku 0,23%* jaki osiągnął benchmark.

Komentarz rynek długu >>

** Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/12/2015 – 30/12/2016; 30/12/2014 – 30/12/2016; 30/12/2011 – 30/12/2016.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]