Podsumowanie wyników Copernicus FIO – kwiecień

Sytuacja makroekonomiczna w kwietniu była jednym z czynników, które wpłynęły na dobre wyniki, jakie osiągały subfundusze akcyjne z parasola Copernicus FIO.

 

Fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne. Według szacunków Grupy Copernicus w pierwszym kwartale tego roku dynamika wzrostu gospodarczego wyniosła 3,3%, a pierwsze wskaźniki za kwiecień sugerują utrzymanie podobnego wyniku również w drugim kwartale.

„Czynniki podażowe sprawiają, że inflacja pozostaje poniżej zera, podobnie jak w marcu, gdy wyniosła -1,5%, a pozytywne wyniki może zacząć osiągać dopiero jesienią bieżącego roku. Tym samym  w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu Rada Polityki Pieniężnej powinna, zgodnie ze swymi wcześniejszymi deklaracjami, pozostawić stopy procentowe bez zmian do końca kadencji.” – komentuje Marcin Mróz, Główny Ekonomista Grupy Copernicus.

To właśnie silna polska gospodarka miała swój wpływ na fundusze akcyjne. I tak, Copernicus Akcji wypracował w kwietniu stopę zwrotu na poziomie 4,82%*, co zapewniło mu 4. miejsce w grupie referencyjnej. Natomiast Copernicus Spółek Wzrostowych w ujęciu miesięcznym osiągnął wynik na poziomie 4,40%*, a w ujęciu 3 miesięcy nadal pozostaje liderem w swojej grupie z wynikiem 12,62%.

„Wzrosty na polskiej giełdzie utrzymały się również w kwietniu. Kolejny dobry miesiąc dla rynku akcji spowodował, że indeks szerokiego rynku WIG zanotował wzrost o 4,4%. Trochę słabiej radziły sobie segmenty małych i średnich spółek, osiągając miesięczne stopy zwrotu na poziomie 2,3% dla sWIG80 oraz 3,5% dla mWIG40. Nasze subfundusze rynku akcji wciąż plasują się w czołówce swojej grupy porównawczej – Copernicus Akcji zakończył miesiąc na 4. pozycji, a Copernicus Spółek Wzrostowych na miejscu 9. Kwietniowe zachowanie polskiej giełdy skłania nas do podtrzymania optymistycznego nastawienia do inwestycji na rynkach akcji.” – stwierdza Jacek Wojton, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

W grupie funduszy dłużnych papierów skarbowych Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus podtrzymuje swoje dobre wyniki w dłuższej perspektywie czasowej, które zapewniły mu 1. miejsce w ujęciu 24 miesięcy (z wynikiem 11,79%*, przy średniej w grupie referencyjnej na poziomie 6,63%*).

„Rynek obligacji Skarbu Państwa znacząco utrudnia zarządzającym dłużnymi funduszami inwestycyjnymi osiąganie pozytywnych wyników. W drugiej połowie kwietnia ceny obligacji dołowały i to nie tylko na polskim rynku. Negatywny sentyment ma charakter globalny, o czym świadczą nastroje na rynkach bazowych. Rentowności 10-letnich obligacji niemieckich gwałtownie zaczęły rosnąć z historycznych minimów, osiągając na koniec miesiąca poziom 0,36%. Wynikom polskich funduszy dłużnych na razie nie pomaga RPP ani rosnące ceny ropy naftowej.” – podsumowuje Tomasz Glinicki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

 

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/03/2015 – 30/04/2015; 31/01/2015 – 30/04/2015; 30/04/2013 – 30/04/2015.Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]