Podsumowanie wyników Copernicus FIO – listopad

Listopad to kontynuacja dobrych wyników Subfunduszu Akcji oraz Subfunduszu Dłużnego Skarbowego Plus. Obydwa w krótszej i dłuższej perspektywie plasują się na pozycjach  z pierwszej trójki zestawienia swoich grup porównawczych.

Subfundusz Akcji pobił w listopadzie benchmark prawie o 3%. Ze stopą zwrotu na poziomie 0,80%* wypracowaną w ciągu trzech ostatnich miesięcy plasuje się na 3. miejscu w swojej grupie porównawczej, natomiast w perspektywie 6M i 12M plasuje się na pozycji wicelidera. Subfundusz Spółek Wzrostowych nadal utrzymuje wysoką pozycję w dłuższym horyzoncie czasowym, w ciągu 36M wypracowując wynik 42,83%*, przy średniej w grupie 8,06%*. Daje mu to mocną pozycję lidera.

„Po chwilowej przerwie od spadków, jaka miała miejsce w październiku, rynek powrócił do trendu zniżkującego już w pierwszych dniach listopada. Czynnikiem, który najbardziej ciąży spółkom z polskiej giełdy wciąż jest polityka. Sytuacja w polityce wpływa negatywnie przede wszystkim na sektor bankowy, wydobywczy i energetyczny. W ostatnim miesiącu z dużych spółek znaczna przecena dotknęła KGHM, który wcześniej rósł dzięki plotkom dotyczącym zniesienia podatku od kopalin. W drugiej połowie listopada na wartości tracił sektor energetyczny. Spadkom nie oparły się również takie walory, jak LPP czy CCC, które swego czasu były utożsamiane z dynamicznym rozwojem i wzrostem notowań. Ogólnie mówiąc giełda w Warszawie nieustannie jest pod presją sprzedających. Na tle indeksu WIG oraz grupy porównawczej nasze fundusze kolejny raz zachowały się lepiej. Subfundusz Akcji zanotował spadek w wysokości 1,88%, a Subfundusz Spółek Wzrostowych spadek 3,06%, podczas gdy grupa porównawcza straciła średnio 3,18%, a WIG spadł o około 4,7%.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus kontynuował dobrą passę z poprzednich miesięcy. W swojej grupie w listopadzie zajął 2. pozycję, osiągając stopę zwrotu na poziomie 0,16%*, przy średniej wynoszącej 0,07%*. Również 2. miejsce osiągnął w perspektywie 3M (ze stopą zwrotu 2,06%*, przy średniej w grupie 1,14%*). W perspektywie 36M zajmuje pozycję lidera z wynikiem 14,87*.

„Listopad dla krajowego długu okazał się miesiącem, który nie przyniósł większych zmian w wycenie 10letniej obligacji skarbowej. Pierwsze dni miesiąca przyniosły bardzo wyraźny spadek ceny, co przełożyło się na wzrost rentowności do poziomów 2,949% na zamknięciu sesji w dniu 9 listopada. Od następnego dnia rynek obligacji skarbowych zaczął się stopniowo umacniać, żeby na zamknięciu w dniu 30 listopada, wrócić do niemal identycznego poziomu jak na początku miesiąca, czyli w okolice 2,68%.

Środowisko makroekonomiczne, w którym się obecnie znajdujemy, niewątpliwie sprzyja i powinno sprzyjać jeszcze w najbliższych miesiącach polskim obligacjom skarbowym. W Polsce 17 miesiąc z rzędu utrzymuje się deflacja. Ostatni odczyt na poziomie -0,5% okazał się być o 0,1% niższy niż zakładali analitycy. Wiele więc wskazuje na to, że w pierwszych miesiącach 2016 roku możemy doczekać się nie podwyżek stóp procentowych, jak uważano jeszcze kilka miesięcy temu, tylko obniżek. Według dzisiejszych szacunków i prognoz, obniżka może sięgnąć 0,5%, co najprawdopodobniej nie zostanie zrobione jednorazowo (bardziej prawdopodobne są obniżki po 0,25% w różnych miesiącach).” – komentuje Krzysztof Orliński, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

„Podsumowując powyższe uważamy, że pierwsze półrocze nadchodzącego roku pozwoli zarobić jeszcze posiadaczom krajowego długu skarbowego. Trudno jest prognozować dokładne poziomy, do których może dojść rentowność polskiej dziesięcioletniej obligacji skarbowej. Uwzględniając nieznaczne zawężenie spreadu do obligacji niemieckiej oraz realizację prawdopodobnych obniżek stóp procentowych w Polsce i obniżek przez Europejski Bank Centralny, poziomy rentowności w okolicach 2,3% – 2,4% dla dziesięcioletniej obligacji, wydają się być jak najbardziej osiągalne.” – dodaje Krzysztof Orliński

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 30/10/2015 – 30/11/2015; 31/08/2015 – 30/11/2015; 29/05/2015 – 30/11/2015; 30/11/2014 – 30/11/2015; 30/11/2012 – 30/11/2015. Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]