Podsumowanie wyników Copernicus FIO – maj

Maj upłynął pod znakiem niepewności na rynkach związanej z kampanią wyborczą, co odbiło się na spadku wartości akcji banków. Mimo to subfundusze akcyjne osiągnęły relatywnie dobre wyniki, przede wszystkim dzięki małym i średnim spółkom na GPW. Natomiast subfundusze dłużne z parasola Copernicus FIO nadal utrzymują się w górnych rejonach swoich grup porównawczych.

Fundusze akcyjne osiągnęły w perspektywie miesiąca, mimo niekorzystnej koniunktury, zadowalające wyniki na tle benchmarku. Subfundusz Spółek Wzrostowych odnotował na przestrzeni 3-mcy stopy zwrotu na poziomie 6,66%* (przy średniej 4,14%) co dało drugi najlepszy wynik w grupie porównawczej. W perspektywie półrocznej uzyskał 11,02% (przy średniej 5,54%). Subfundusz Akcji na przestrzeni 3-mcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 5,64%*,  a w okresie 6-mcy 9,52%*.

„Maj upłynął na GPW pod dyktando sprzedających, najsłabiej zachowywały się akcje banków, indeks WIG Banki stracił ponad 4%. Wybory prezydenckie w Polsce, w których zwyciężył Andrzej Duda przestraszyły inwestorów. Zapowiadany przez prezydenta elekta podatek bankowy oraz pomysł przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF po kursie z dnia uruchomienia kredytu mocno zaniepokoiły inwestorów i rozpoczęli oni sprzedaż akcji banków. Lepiej zachowywały się akcje spółek średnich oraz małych (Mwig40 oraz Swig80), indeksy te straciły nieznacznie w miesiącu maju. Subfundusze Spółek Wzrostowych i Akcji zanotowały lepsze wyniki od benchmarków dzięki niedoważeniu akcji banków w portfelach. Utrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do polskich akcji szczególnie spółek wzrostowych oraz małych spółek, których wyceny zawierają zbyt duże dyskonto ze względu na płynność. W dalszym ciągu nie widzimy podstaw do zwiększania zaangażowania w akcje dużych spółek.” – komentuje Jacek Wojton, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

Subfundusz Płynnościowy Plus w ujęciu rocznym i 24 miesięcy zajął pierwsza pozycję w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych. Uzyskał odpowiednio: 5,29%* (przy średniej 2,52%*) oraz 9,93%* (przy średniej 5,64%*).

W grupie dłużnych papierów skarbowych Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus podtrzymuje dobre wyniki w dłuższej perspektywie czasowej, które zagwarantowały mu pozycję lidera w okresie 24 miesięcy (z wynikiem 9,65%* przy średniej 6,58%*, gdzie najsłabszy uzyskał 3,22%*).

„W maju rynek obligacji Skarbu Państwa wciąż pokazywał słabe wyniki. Na koniec miesiąca rentowności 10-letnich obligacji wzrosły do najwyższego poziomu od października ubiegłego roku. Wynikało to przede wszystkim z niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych. Na globalnym rynku długu dominował bowiem słaby sentyment – zarówno na rynkach bazowych jak i w grupie rynków wschodzących. Rosnące oczekiwania na szybsze ożywienie globalnej gospodarki oraz znaczące zmniejszenie ryzyka deflacyjnego spowodowały, że inwestorzy zaczęli mocniej dyskontować scenariusz w którym już w tym roku dojdzie do pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA. W takich warunkach rynkowi długu nie pomógł nawet fakt, że w maju wzrost  cen ropy naftowej wyraźnie wyhamował. W krótkim okresie istotnym wyznacznikiem sentymentu na globalnym rynku długu powinny być dane z USA. Im słabsze będą odczyty z amerykańskiej sfery realnej tym większe szanse na poprawę sentymentu na globalnym rynku długu.”– podsumowuje Tomasz Glinicki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

*Stopy zwrotu liczone w okresach: 27/02/2015 – 29/05/2015; 28/11/2015 – 29/05/2015; 30/05/2014 – 29/05/2015; 31/05/2013 – 29/05/2015;

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]