Podsumowanie wyników Copernicus FIO. Nowy fundusz w ofercie Towarzystwa.

Subfundusz Spółek Wzrostowych Copernicus FIO wiceliderem w lutym 2016 w swojej grupie porównawczej.

Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 5,47%* ponad dwukrotnie „pobił” w lutym średnią dla swojej grupy porównawczej wynoszącą 2,22%*. Świetne wyniki utrzymuje też w dłuższym horyzoncie czasowym – na przestrzeni ostatnich 36M uzyskał rezultat 27,32%*, co czyni go liderem zestawienia. Co ważne, średnia w grupie dla tego okresu jest ujemna i wynosi -2,88%*. Wysoką, 3. pozycję w grupie porównawczej w okresie 36M zajmuje też Copernicus Akcji.

„W lutym 2016 polskie akcje odrobiły część strat, które poniosły w wyniku światowej wyprzedaży, która od początku roku przetoczyła się przez wszystkie niemalże rynki. Odbicie na dużych spółkach doprowadziło indeks WIG 20 do spadkowej linii trendu poprowadzonej od maja 2015 r. Spadki na giełdzie, których pierwszym impulsem były wybory prezydenckie w Polsce, zniosły indeks największych spółek poniżej 1700 pkt pod koniec stycznia 2016 r. Od kilkunastu dni trwają próby pokonania tej linii trendu spadkowego. Naszym zdaniem dużą uwagę należy zwrócić w marcu na zachowanie polskich banków, chociażby z uwagi na zapowiadaną opinię KNF odnośnie kredytów walutowych. Pozytywne informacje z tego sektora mogłyby doprowadzić do rozpoczęcia kolejnej fali wzrostowej na polskiej giełdzie a tym samym pokonania istotnego oporu.

Pozytywnym liderem wśród dużych spółek w lutym oraz od początku roku jest KGHM, który wzrósł blisko 20 proc. w ostatnim miesiącu. Miedź oraz srebro od kilku tygodni tworzą wzrostowe korekty, w przypadku miedzi doszło nawet do przełamania spadkowej linii trendu od maja 2015. Cenę miedzi wspierają oczekiwania stymulacji gospodarki Chin, niskie zapasy oraz ograniczenia inwestycji przez koncerny wydobywcze. Przed nami ważne dla inwestorów spotkania banków centralnych w Europie i USA, których wyniki powinny nadać giełdom dalszy kierunek. Wysokie oczekiwania stawiane przed EBC przez rynki sugerują dużą zmienność przed oraz po 10 marca 2016 r.” – komentuje Jacek Wojton, Zarządzający, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus w lutym wypracował przyzwoity rezultat na poziomie 0,52%*, przy średniej w grupie referencyjnej 0,44%* i najsłabszym wyniku na poziomie -0,32%*.

„Najbliższy okres może być bardzo interesujący dla polskiego rynku długu. Roczny wskaźnik CPI wciąż pozostaje na ujemnych poziomach, podczas gdy stery w polityce monetarnej przejmuje nowa Rada Polityki Pieniężnej. Obecnie rynek oczekuje jednej lub dwóch obniżek stóp procentowych w tym roku, jednak czy te oczekiwania znajdą przełożenie na faktyczne decyzje RPP – nie wiadomo. Z pewnością ostatnie wzrosty cen ropy naftowej wyhamują tendencje deflacyjne, co w zestawieniu ze wzrostem PKB rzędu 3 – 3,5% może powstrzymać ewentualne redukcje poziomu stóp procentowych. Ponadto, jesteśmy tuż przed marcowymi spotkaniami dwóch kluczowych banków centralnych – FED i ECB. Ostatni wstępny odczyt wskaźnika inflacji konsumenckiej w Strefie Euro uplasował się na poziomie -0,2%, a więc poniżej konsensusu, co rozbudza oczekiwania na to, jakie dodatkowe kroki podejmie Mario Draghi. Po posiedzeniu grudniowym rynek był rozczarowany działaniami ECB, czy teraz będzie podobnie? I na koniec FED – jaki dalszy kurs w polityce monetarnej zostanie obrany za oceanem przekonamy się już w połowie marca.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

4 marca 2016 r. zmienił się zarządzający Subfunduszem Dłużnym Skarbowym Plus. Obowiązki po Tomaszu Glinickim przejął Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Copernicus Capital TFI S.A., zarządzający Subfunduszem Spółek Wzrostowych i Subfunduszem Akcji.

 

***

Towarzystwo powiększa swoją ofertę o nowy fundusz inwestujący w opcje, który jest dostępny od marca br. Copernicus Options Opportunity (D) FIZ będzie lokował aktywa w instrumenty pochodne na rynkach regulowanych, w szczególności na giełdach Eurex i CBOE. Inwestycje dotyczą instrumentów, które są zaliczane do najbardziej płynnych na światowych rynkach kapitałowych. Zarządzającym funduszem jest wieloletni i doświadczony inwestor Dariusz Baran, który strategię inwestycyjną Copernicus Options Opportunity (D) FIZ opiera o zaawansowane metody matematyczne maksymalizujące zysk i minimalizujące ryzyko. Fundusze tego typu charakteryzują się przede wszystkim zdolnością do generowania dodatnich stóp zwrotu zarówno przy wzrostach, jak i spadkach rynków akcji i obligacji. Wysokie ryzyko inwestycyjne kompensowane jest potencjalnymi, ponadprzeciętnymi zyskami. Natomiast wykorzystanie tzw. multistrategii inwestycyjnych pozwala zarządzającemu na elastyczne dostosowywanie swoich decyzji inwestycyjnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej, w przeciwieństwie to typowych funduszy działających w oparciu o szczegółową politykę inwestycyjną.

Więcej informacji pod adresem www.optionsfiz.pl

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]