Podsumowanie wyników Copernicus FIO osiągniętych w 2014 r.

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty zakończył rok z sukcesem przede wszystkim dzięki funduszom dłużnym. Copernicus Subfundusz Płynnościowy Plus wypracował drugi, najlepszy wynik w swojej grupie porównawczej, zamykając 2014 rok na pozycji wicelidera.

Copernicus Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus uplasował się na dobrej, szóstej pozycji w zestawieniu funduszy dłużnych papierów skarbowych.

Wysokie stopy zwrotu wypracowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy przez Subfundusze Płynnościowy Plus oraz Dłużny Skarbowy Plus plasują oba fundusze na pozycji liderów w swoich  grupach referencyjnych.

Po dobrych wynikach funduszy akcyjnych w 2013 r., ubiegły rok należał przede wszystkim do funduszy inwestujących w papiery dłużne na polskim rynku kapitałowym. Zarządzany przez Tomasza Glinickiego Subfundusz Płynnościowy Plus zyskał dla swoich klientów aż 6,01%*. Wynik ten był lepszy o 2,84 pkt. proc. od średniej wypracowanej w tej kategorii. Tak dobry rezultat pozwolił kolejny rok z rzędu zająć pozycję wicelidera zestawienia w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych. Sukces świadczy o przemyślanej i aktywnej strategii inwestycyjnej Zarządzającego, która przekłada się na wysokie i przewidywalne wyniki wypracowane dla klientów Copernicus FIO.

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus osiągnął stopę zwrotu na poziomie 8,12%* zajmując szóste miejsce   w swojej grupie referencyjnej, przy średniej na poziomie 7,17%*. Dla porównania, najsłabszy fundusz w zestawieniu zakończył rok z wynikiem 2,00%. Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus (podobnie jak Subfundusz Płynnościowy Plus) zajął pozycję lidera funduszy dłużnych papierów skarbowych dzięki stopie zwrotu na poziomie 14,33%* osiągniętej w ciągu ostatnich 24 miesięcy, dystansując się od średniej   w grupie porównawczej aż o 5,57 pkt. proc.

„W 2014 r. obserwowaliśmy hossę na rynku obligacji skarbowych. Poza styczniem, gdzie wpływ na rynek długu miała jeszcze reforma OFE, ostatnie 12 miesięcy należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. W nadchodzącym roku jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na rynki finansowe będzie polityka Rezerwy Federalnej USA oraz w Europejskiego Banku Centralnego. Kluczową kwestię stanowi moment rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych w USA. Istotny będzie także rozwój sytuacji w Rosji, wynik wyborów w Grecji wraz z możliwymi dalszymi konsekwencjami oraz wciąż niskie ceny ropy. Dla polskiego inwestora znaczenie będą miały dodatkowo wybory parlamentarne, których termin zaplanowany jest na październik 2015 r. Rynek obligacji skarbowych może czekać korekta, jednak wszystko będzie zależało od tego, co dalej zrobi Rada Polityki Pieniężnej oraz FED i ECB.” – podsumowuje Tomasz Glinicki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Wyniki funduszy akcyjnych były ściśle uzależnione od tendencji w polskiej i światowej gospodarce. Mijający rok można podsumować jako niezbyt udany, oczekiwania inwestorów na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2014 nie ziściły się. Indeks WIG jest praktycznie na tych samych poziomach, na których rozpoczynał rok. Najgorzej wypadły spółki małe – WIG250 stracił od początku roku ponad 15%. Subfundusz Akcji odniósł stratę skali roku. Spowodowane było to dużym udziałem małych i średnich spółek w portfelu. Segment ten był pod presją w 2014 roku (-17%) ze względu na umorzenia w funduszach polskich akcji, brak popytu ze strony funduszy emerytalnych oraz wpływ konfliktu ukraińskiego na wyniki sporej części polskich przedsiębiorstw. 

„Oczekujemy, że przy stabilizacji polskiego PKB na poziomie 3% w 2015 roku, niskich cenach surowców i niskiemu kosztowi finansowania, wyniki polskich firm powinny się poprawiać. Szanse daje niski kurs euro i złotego (eksport) oraz wzmocnienie spożycia indywidualnego (niższe bezrobocie).” – komentuje Jacek Wojton, Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania.

Subfundusz Akcji Dywidendowych również zanotował spadek, po dwóch latach wysokich stóp zwrotu (Subfundusz otrzymał wyróżnienie Gazety Giełdy Parkiet – „Złote portfele” za najwyższe stopy zwrotu w 2012 i 2013 r.).

Inwestycje w polskie wzrostowe spółki, które nie przyniosły spodziewanych rezultatów oraz niski udział dywidendowych spółek w aktywach były przyczyną słabego wyniku funduszu. W roku 2015 strategia funduszu zakłada mniej agresywne inwestowanie oraz bardziej selektywne wybieranie podmiotów do portfela. – podsumowuje Jacek Wojton.

* Stopy zwrotu liczone w okresach 30/12/2013 – 30/12/2014; 28/12/2012-30/12/2014.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]