Podsumowanie wyników Copernicus FIO – październik

Październik przyniósł kontynuację dobrych wyników Subfunduszy z parasola Copernicus FIO. Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus zajął pierwsze miejsce w swojej grupie porównawczej, a subfundusze akcyjne uplasowały się znacząco powyżej średniej.

Subfundusz Akcji wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,36%*, podczas gdy średnia dla grupy porównawczej wyniosła nieco ponad 1,8%*. Powyżej średniej uplasował się również Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 2,62%* w skali miesiąca. Od początku roku Subfundusz Akcji osiągnął 10,05%* co dało mu 4. miejsce, a Subfundusz Spółek Wzrostowych znalazł się tuż za nim z wynikiem 9,46%*.

„Październik odwrócił nieco negatywną passę na polskim parkiecie. Indeks WIG urósł niecałe 1% po głębokim spadku miesiąc wcześniej (-2,8%). Znacznie lepsza była pierwsza połowa miesiąca, w której do wzrostów na szerokim rynku dołożył się także indeks dużych spółek, który w ostatnich miesiącach mocno ucierpiał ze względu na czynnik polityczny. Ostatnie wybory parlamentarne wyłoniły nowego zwycięzcę na scenie politycznej, nadal jednak pozostaje wiele niewiadomych. O ile kwestia podziału mandatów w Sejmie jest już znana, o tyle ostateczny kształt pomysłów gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości już nie do końca, dlatego takie wrażliwe branże, jak bankowość, energetyka czy handel wielkopowierzchniowy, mogą pozostać jeszcze jakiś czas w niełasce inwestorów. Na tym tle potencjału do wzrostów wciąż upatrujemy wśród spółek małych i średnich.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Subfundusze dłużne kontynuowały dobrą, jesienną passę. Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus był najlepszy w swojej grupie w ostatnim miesiącu, osiągają stopę zwrotu na poziomie 1,44%* (średnia dla grupy 0,81%*, najsłabszy fundusz zakończył miesiąc z wynikiem 0,17%*). Za okres 3 ostatnich miesięcy, fundusz znajduje się na 2. miejscu w grupie z wynikiem 1,91%* (średnia dla grupy 1,11%*). Natomiast Subfundusz Płynnościowy Plus dzięki stopie zwrotu na poziomie 0,52%* uplasował się na 5. miejscu w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, przy średniej dla grupy 0,29%*.

„Październik okazał się czwartym z rzędu pozytywnym miesiącem dla rynku polskiego długu. Rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadły w tym okresie z poziomu 2,852%, który był poziomem zamknięcia w dniu 30 września br., do wartości 2,68% w ostatnim dniu miesiąca. Biorąc pod uwagę rentowność polskiej „dziesięciolatki” na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku, jej spadek w okresie ostatnich czterech miesięcy przekroczył już 0,65%, co niewątpliwie świadczy o bardzo wyraźnym kierunku polskiego długu w tym okresie.” – komentuje Krzysztof Orliński, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

„W dalszym ciągu pozostajemy optymistami, w kwestii zachowania się polskiego rynku długu w najbliższych tygodniach, przyglądając się uważnie między innymi kolejnym odczytom wskaźnika inflacji w Polsce, jak również komunikatom zza oceanu odnośnie ewentualnych ruchów na stopach procentowych.podsumowuje Krzysztof Orliński.

Warto dodać, że wszystkie Subfundusze z parasola Copernicus FIO utrzymują czołowe pozycje w horyzoncie trzyletnim, co wskazuje na powtarzalność wyników oraz przemyślaną strategię zarzadzania, która procentuje przy długoterminowych inwestycjach. I tak :

  • Subfundusz Spółek Wzrostowych: I miejsce ze stopą zwrotu 50,14%* przy średniej 14,51%*;
  • Subfundusz Płynnościowy Plus: I miejsce – 15,40%* przy średniej 9,33%*;
  • Subfundusz Skarbowy Plus: III miejsce – 15,21%* przy średniej 12,95%*;
  • Subfundusz Akcji: IV miejsce – 36,73%* przy średniej 14,51%*.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 30/09/2015 – 30/10/2015; 31/07/2015 – 30/10/2015; 31/10/2014 – 30/10/2015; 31/10/2012-30/10/2015

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]