Podsumowanie wyników Copernicus FIO – sierpień

Sierpień był okresem niezwykle trudnym nie tylko na polskim rynku. Generalnie wszystkie rynki na świecie traciły i to znacznie. Musiało to więc niestety przełożyć się także na wyniki subfunduszy.

Mimo niesprzyjających okoliczności Copernicus Spółek Wzrostowych oraz Copernicus Akcji w dłuższej perspektywie utrzymują dobre wyniki. I tak od początku roku wypracowały stopy zwrotu na poziomie odpowiednio 8,81%* oraz 7,13%*, co daje im 4. i 5. lokatę w grupie porównawczej. Natomiast w okresie 36M Copernicus Spółek Wzrostowych osiągnął wyniki 53,28%*, przy średniej w grupie na poziomie 19,52%*, co plasuje go na pozycji wicelidera zestawienia.

„Sierpień był okresem trudnym, nie tylko dla polskiej giełdy, ale również rynków zagranicznych. Początek miesiąca nie zapowiadał spadków. Dopiero w drugiej połowie nastąpił przełom – giełdy na całym świecie podczas sesji 24 sierpnia runęły mocno w dół, indeksy polskiej giełdy spadły o ponad 5 %. W tygodniu poprzedzającym pechową sesję ukazał się chiński indeks PMI, odczyt sporo poniżej 50 pkt. Obawy o stan chińskiej gospodarki już od pewnego czasu niepokoją inwestorów, a wspomniana publikacja indeksu PMI była naszym zdaniem najlepszym pretekstem do rozpoczęcia wyprzedaży instrumentów udziałowych. Z uwagi na gwałtowną przecenę notowanych spółek, sierpniowa zmiana indeksu WIG wyniosła -2,8%. Dla całego rynku funduszy akcji polskich to nie był dobry okres. Fundusze z grupy akcji polskich uniwersalnych straciły średnio 3,54%.” – podsumowuje Kamil Krukowski, Analityk, Doradca Inwestycyjny.

W grupie funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych Copernicus Dłużny Skarbowy Plus utrzymuje dobry wynik w dłuższej perspektywie. W ujęciu 36M wypracował stopę zwrotu na poziomie 13,96%*, przy średniej w grupie na poziomie 13,32%* i najsłabszym wyniku zestawienia 6,16%*.

„Sierpień okazał się kolejnym w tym roku niełatwym miesiącem dla rynku polskiego długu. Po bardzo udanym lipcu można było oczekiwać dalszych spadków rentowności polskich papierów, a co za tym idzie wzrostu ich cen. Ostatni wakacyjny miesiąc przyniósł jednak bardziej stagnację niż kontynuację dobrze zapowiadającego się ruchu rozpoczętego na przełomie czerwca i lipca. Rentowności polskiej dziesięcioletniej obligacji skarbowej na ostatni dzień sierpnia wskazały poziomy 2,961% i były nieznacznie wyższe niż na początku miesiąca, kiedy wynosiły 2,947%. Do dnia 20 sierpnia rynek poruszał się w pożądanym kierunku. Krytycznym dniem okazał się 24 sierpnia, kiedy to główne indeksy polskiej giełdy zanotowały spadki sięgające 6%. Podobnie było na wielu innych parkietach całego świata. Oprócz niepokojących wieści nadciągających z Chin, również negatywny wydźwięk już dla samego polskiego rynku miało nieoczekiwane załamanie koniunktury w polskim sektorze przemysłowym. Szukając jednak pozytywnych informacji dla rynku polskiego długu na najbliższy okres warto zwrócić uwagę na otoczenie makroekonomiczne oraz dalszą politykę Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą poziomu stóp procentowych. W chwili obecnej coraz więcej jest opinii, które już nie tyle odsuwają w czasie ewentualne podwyżki stóp procentowych w Polsce, ale również mówię o możliwych obniżkach, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się nie do pomyślenia. Sprzyjają temu na pewno utrzymujące się w dalszym ciągu bardzo niskie ceny ropy na giełdach światowych oraz wciąż obecna deflacja w gospodarce polskiej. Pozostajemy również nadal w wysokim spreadzie do obligacji bazowych, co również może pozytywnie rokować dla wzrostu ceny polskich papierów dłużnych w najbliższym okresie.” – komentuje Krzysztof Orliński, Doradca Inwestycyjny nr 508/Analityk.

„Mając na uwadze powyższe i zakładając przede wszystkim, że sytuacja na rynku chińskim unormuje się ostatecznie w najbliższym czasie, pozostajemy optymistami w stosunku do dalszego rozwoju sytuacji na rynku polskiego długu w nadchodzących miesiącach.” – podsumowuje Krzysztof Orliński.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/12/2014 – 31/08/2015; 31/08/2012 – 31/08/2015.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]