Podsumowanie wyników Copernicus FIO – styczeń

W styczniu kontynuowane były zeszłoroczne, bardzo dobre wyniki Copernicus Subfunduszu Płynnościowego Plus oraz Copernicus Dłużnego Skarbowego Plus, co pozwoliło im uplasować się w czołówkach swoich grup porównawczych.

Subfundusz Płynnościowy Plus w ujęciu miesięcznym, z rezultatem 0,98%*, zajął pozycję lidera w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, przy średniej 0,47%*. Zajął także 1. miejsce w ujęciu rocznym, dzięki stopie zwrotu na poziomie 7,20%*, przy średniej 3,57%. Ponadto Subfundusz osiągnął najwyższe stopy zwrotu w swojej grupie porównawczej za 3 (2,15%)*, 6 (4,14%)* i 24 miesiące (13,25%)*.

W grupie dłużnych papierów skarbowych także Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus osiągnął w ubiegłym miesiącu bardzo dobry wynik 2,69%*, przy średniej 1,75%*, co zagwarantowało mu pozycję wicelidera. Natomiast w ujęciu rocznym ze stopą zwrotu na poziomie 11,31%* uplasował się na 4. pozycji, przy średniej referencyjnej wynoszącej 10,03%*. Stopa zwrotu na poziomie 17,41%* wypracowana w ciągu 24 miesięcy pozwoliła mu utrzymać 1. miejsce w swojej grupie porównawczej.

„Fundusz Płynnościowy Plus utrzymuje pozycję lidera w swojej grupie porównawczej. Stopa zwrotu za styczeń pobiła dwukrotnie średnią dla grupy. Na tak dobry wynik złożyła się wysoka alokacja w polskie obligacje skarbowe w warunkach wzrostowego trendu na tych instrumentach. Dodatkowo, wynikowi pomogło umiejętne wykorzystanie zmienności, która spowodowana była decyzją banku centralnego Szwajcarii o zaprzestaniu obrony kursu EURCHF. Te same czynniki wpłynęły również na styczniowy bardzo dobry wynik funduszu Dłużnego Skarbowego Plus.” – komentuje Tomasz Glinicki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

Natomiast fundusze akcyjne osiągnęły w perspektywie miesięcznej zadawalające wyniki. Subfundusz Akcji wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,26%*, a Subfundusz Akcji Dywidendowych na poziomie 3,16%*, przy średniej w grupie 2,12%* Wyniki te uplasowały je w pierwszym kwartylu w grupie referencyjnej.

„Zarówno fundusz Akcji jak i Akcji Dywidendowych uplasowały się w pierwszej dziesiątce funduszy akcji uniwersalnych za styczeń 2015. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik było niedoważenie portfeli w sektorze bankowym, który ucierpiał po tym, jak kurs CHFPLN wystrzelił w górę. Pozytywny wpływ na giełdy miała decyzja ECB o rozpoczęciu skupu aktywów w wysokości 60 mld euro miesięcznie. Stymulacja monetarna poprawi sytuację banków, jednak wciąż uważamy, że sektor powinien być niedoważony z uwagi na przewidywany brak poprawy wyników finansowych. Jedynym czynnikiem na plus w sektorze bankowym jest obecnie dywidenda, która w przypadku kilku banków może być zagrożona z uwagi na portfel kredytów we franku szwajcarskim. Styczniowemu wynikowi naszych funduszy pomogło również dobre zachowanie się małych spółek – indeks sWIG80 wzrósł w ciągu miesiąca 3,31 proc.” – podsumowuje Jacek Wojton, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/12/2014 – 30/01/2015; 30/01/2014 – 31/01/2015; 31/01/2013 – 30/01/2015; 31/10/2014 – 30/01/2014; 31/07/2014 – 30/01/2015. Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]