Podsumowanie wyników Copernicus FIO – wrzesień

Wrzesień okazał się znowu trudnym miesiącem dla rynku, który notował głównie spadki. Mimo to w ramach Copernicus FIO dobrze poradziły sobie z tymi przeciwnościami, na tle grupy porównawczej, fundusze akcyjne. To efekt rozważnego i konsekwentnego zarządzania.

Copernicus Akcji zniżkował we wrześniu tylko o nieco ponad 0,62%, podczas gdy cała grupa porównawcza straciła średnio 2,78%, a indeks WIG zanotował spadek o 2,84%. Daje to Copernicus Akcji pozycję wicelidera w zestawieniu oraz 3. pozycję w ujęciu 3 miesięcy.

Natomiast Copernicus Spółek Wzrostowych utrzymuje dobre wyniki w dłuższej perspektywie. W okresie 3 miesięcy uplasował się na 4. miejscu w swojej grupie porównawczej, w tym czasie średnia w grupie zanurkowała aż -6,28%*.

„W ostatnim miesiącu trzeciego kwartału WIG ponownie testował sierpniowe minima. Takie zachowanie indeksu szerokiego rynku ma swoje uzasadnienie w bieżącej sytuacji gospodarczej. Wciąż bowiem utrzymuje się pesymizm co do perspektyw wzrostu gospodarczego w Chinach. Niepewność co do stanu globalnej gospodarki podziela również Rezerwa Federalna, która na wrześniowym posiedzeniu nie odważyła się dokonać długo oczekiwanej podwyżki stóp procentowych. Do wrześniowych negatywnych informacji swoje trzy grosze dorzucił także koncern Volkswagena. Kurs jego akcji notował spadki po 20%, co miało przełożenie na relatywnie gorsze zachowanie DAX’a w stosunku do pozostałych giełd na świecie. A na rodzimym podwórku wciąż trwa gorączka przedwyborcza. Nadal nie wiadomo jaki kształt przyjmie wprowadzenie tzw. podatku bankowego oraz jak rząd rozwiąże kwestię polskiego górnictwa, choć w tym drugim przypadku coraz bardziej prawdopodobny scenariusz to połączenie kopalń z sektorem energetycznym.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

W grupie funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych Copernicus Dłużny Skarbowy Plus poprawił swój wynik w stosunku do sierpnia. Z rezultatem na poziomie 0,45%* zajął 3. pozycję w zestawieniu. W perspektywie 3 miesięcy osiągnął zaś wynik 1,88%*, przy średniej w grupie porównawczej 1,34%*. Dało mu to 4. miejsce w zestawieniu.

„Od dołka, który miał miejsce na zamknięciu notowań w dniu 29 czerwca, do ostatniego dnia września, rentowność polskich dziesięcioletnich papierów skarbowych spadła o ponad 0,5%, co bez wątpienia można uznać za bardzo wyraźny sygnał przemawiający za siłą polskiego rynku długu w tym okresie. Wrzesień był również miesiącem, w którym rynki oczekiwały na decyzję w sprawie poziomu stóp procentowych w USA oraz na komentarz wygłaszany przez przewodniczącą FED, Janet Yellen. Stopy procentowe zgodnie z większością prognoz zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Komunikat natomiast mówił, że ewentualnej podwyżki można oczekiwać w grudniu, co jednak zostanie zweryfikowane po interpretacji kolejnych danych makroekonomicznych, które będą napływały do tego czasu z amerykańskiej gospodarki. W Polsce natomiast podwyżka stóp procentowych wydaje się w najbliższym okresie bardzo mało prawdopodobna. Biorąc więc pod uwagę utrzymujący się od trzech miesięcy pozytywny sentyment na rynku polskiego długu, czego efekty widać na wycenie polskiego długu, pozostajemy optymistami co do zachowania się rynku w najbliższych miesiącach.” – podsumowuje Krzysztof Orliński, Doradca Inwestycyjny nr 508/Analityk.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 30/08/2015 – 30/09/2015; 30/06/2015 – 30/09/2015.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]