Podsumowanie wyników FIZ i FIO Copernicus Capital TFI S.A

Copernicus Capital TFI S.A. zarządza już ponad 100 dedykowanymi Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi. Towarzystwo podsumowało także długoterminowe wyniki swoich funduszy otwartych, które wypracowały wysokie stopy zwrotów i zajmują czołowe pozycje w swoich grupach porównawczych.

Od kilku lat rośnie na polskim rynku znaczenie FIZów, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Wśród 62 działających TFI, tylko trzy nie oferują funduszy zamkniętych. Liderem rynku  w tworzeniu i zarządzaniu tego typu aktywami jest Copernicus Capital TFI S.A., który obecnie ma w swoim portfelu ponad 100 FIZ.

„Na tak dobry wynik miała wpływ z jednej strony praca Zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie oraz obsługę struktur FIZ, który dzięki swojemu doświadczeniu, jest jednym z najmocniejszych teamów ekspertów na rynku. Natomiast z drugiej, zaufanie klientów, którzy znając nasze nieszablonowe podejście do projektów oraz wysoki standard usług, decydują się powierzać nam swoje aktywa. Dziękujemy również naszym partnerom – kancelariom prawnymi i podatkowym, audytorom, firmom wyceniającym oraz bankom depozytariuszom.” – podsumowuje Tomasz Bedla, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu FIZ.

Klienci Copernicus Capital TFI mają powody do zadowolenia w przypadku FIO – oba subfundusze akcji notują bowiem bardzo dobre wyniki i wysokie pozycje w swoich grupach porównawczych w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

untitled-1

„Jestem bardzo zadowolony z wyników jakie nasi zarządzający wypracowują w flagowych funduszach pod marką Copernicus. Na przykład w perspektywie 60 miesięcy Subfundusz Spółek Wzrostowych jako jedyny  w swojej grupie osiągnął podwojenie kapitału. Nieustająco nasze fundusze zajmują pozycje na podium, co potwierdza skuteczność strategii inwestycyjnych, którymi kierujemy się przy zarządzaniu aktywami naszych klientów” – komentuje Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

 

 

** Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/12/2015 – 30/09/2016; 30/09/2013 – 30/09/2016; 30/09/2011 – 30/09/2016.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]