Kontakt

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań

Telefon do Biura Obsługi Klienta:  22 44 00 164

Mail: pokoj.inwestora@copernicustfi.pl.

Dane kontaktowe do naszych oddziałów: https://copernicustfi.pl/kontakt/

W jaki sposób mogę złożyć reklamacje?

W formie pisemnej – osobiście w każdej placówce Copernicus Securities S.A. lub listowanie na adres siedziby Copernicus Securities S.A. (Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa) za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego.

 

W formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając reklamację na adres e-mail: reklamacjecssa@copernicustfi.pl

W formie ustnej –  telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 44 00 140 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w siedzibie Copernicus Securities S.A.